Oproep van de Huurdersraad aan de huurders van ’thuis

De Huurdersraad ’thuis is op zoek naar goede ideeën om samen met u een bestemming te vinden voor € 250.000,-. Dit budget stelt ’thuis beschikbaar voor goede ideeën op het gebied van duurzaamheid.

Het gaat om ideeën waar zoveel als mogelijk huurders aan mee kunnen doen. Een voorbeeld is het uitdelen van een regenton aan huurders die dit graag willen. Heeft u goede ideeën hoe we dit bedrag het beste kunnen besteden? Laat het ons weten. Uit de ideeën die u aandraagt maken wij een keuze.

Waar moet uw duurzame idee aan voldoen?

  • Het moet passen in de filosofie van The Natural step. Dit betekent dat het idee en de materialen die nodig zijn, duurzaam moeten zijn. Ook mag het andere mensen niet schaden;
  • Het mag geen activiteit zijn die ’thuis al zelf oppakt, zoals het leggen van zonnepanelen. Deze brengt ’thuis al aan;
  • Er moet draagvlak zijn bij de betrokken bewoners waar we het idee gaan uitvoeren. Is het idee specifiek voor een complex? Dan moeten alle bewoners instemmen met het uitvoeren van het idee;
  • De kosten die in de toekomst aan het idee gespendeerd moeten worden, moeten door ’thuis betaald kunnen worden.

Stuur uw duurzaamheidsplan op naar info@huurdersraad-mijn-thuis.nl, of als u het liever per post verstuurt naar:
Huurdersraad ’thuis
Pauluskerkplein 72
5622PN  Eindhoven

Vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres erbij te zetten. Dan kunnen we u uitnodigen om samen de ingestuurde plannen te bespreken. Wij waarderen uw betrokkenheid erg en kijken uit naar uw inbreng.

Franz Cremers
Huurdersraad ’thuis