Organiseer een burendag in jouw buurt

Zet alvast zaterdag 24 september 2022 in je  agenda, dan is het namelijk de jaarlijkse Burendag. Een dag waarop landelijk zoveel mogelijk buren met elkaar in contact gebracht worden. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt.

’thuis vindt dit een mooi initiatief
We ondersteunen van harte de activiteiten die buurtbewoners organiseren voor een betere leefbaarheid in een buurt. Wij hebben hiervoor een bedrag beschikbaar. Wij noemen dat het leefbaarheidsbudget. Je vraagt het eenvoudig aan via onze website.  Kijk ook eens op www.burendag.nl.