Pilot doorstroom voor senioren in Eindhoven van start

‘Van groot naar beter wonen’

Vanaf april 2022 ontvangen duizend senioren in Eindhoven een brief van de woningcorporatie waarvan zij een eengezinswoning huren. Zij kunnen voorrang krijgen op een seniorenwoning die beter past. Zo hopen de Eindhovense corporaties Woonbedrijf, Wooninc, Trudo en ’thuis meer woningen vrij te maken voor gezinnen.

Win-win: verhuizen naar een fijne plek én een grote woning achterlaten

Er worden in Eindhoven duizend huishoudens van 55 jaar en ouder gefaseerd aangeschreven. Het gaat om senioren die wonen in een huurwoning van 1 van de 4 Eindhovense corporaties met tenminste 3 slaapkamers. We hopen dat deze bewoners gaan nadenken over verhuizen naar een seniorenwoning van een van de corporaties binnen Eindhoven. Met de voorrangsregeling verlagen we de drempel om ook echt de ‘verhuisstap’ te zetten ‘van groot naar beter wonen’. Daarmee komen er meer woningen vrij voor gezinnen.

Samen beweging creëren op de woningmarkt

Tijdens een proefperiode van twee jaar bekijken we hoe het gaat en of we meer senioren kunnen vragen of ze voorrang willen. Wat gaat goed, wat kan anders? Aanpassingen voeren we in die tijd door, zodat er na twee jaar een doorstroom op gang is gekomen die ook in andere gemeenten of voor andere doelgroepen toegepast zou kunnen worden. Verhuizen naar een plek die past bij iemands levensfase is belangrijk voor alle leeftijden. Zodat het nergens stokt, maar goed blijft ‘doorstromen’. Zo kan iedereen fijn wonen op een passende plek.

SeniorenPunt staat klaar voor senioren

7 maart opende SeniorenPunt haar deuren en veranderde de naam van klantencentrum WoonincPlusVitalis officieel in SeniorenPunt. De naamsverandering was het gevolg van het uitbreiden van de samenwerking tussen initiatiefnemers Wooninc. en Vitalis WoonZorg Groep en de nieuwe partners, de Eindhovense woningcorporaties Woonbedrijf en ’thuis. SeniorenPunt heeft als doel het senioren makkelijk te maken hun weg te vinden in wonen, zorg en welzijn. De voorrangsregeling ‘van groot naar beter wonen’ is het eerste initiatief dat vanuit SeniorenPunt gezamenlijk wordt opgepakt.