Plannen voor 30 tijdelijke woningen bij Meester Slootsweg in Waalre

Samen met de gemeente Waalre hebben we plannen om 30 tijdelijke sociale huurwoningen te plaatsen aan de Meester Slootsweg in Waalre, voor een periode van maximaal 10 jaar. Het doel is om hiermee de druk op de sociale woningmarkt op korte termijn enigszins te verminderen.

De bebouwing bestaat uit 30 één- en tweepersoonswoningen en een gezamenlijke fietsenstalling. Daarnaast komen er ondergrondse afvalcontainers en 30 parkeerplaatsen. De woningen worden allemaal voorzien van zonnepanelen en hebben een A-energielabel. Na de tien jaar tijdelijke verhuur worden de woningen hergebruikt.

De direct aanwonenden en andere belanghebbenden zijn tijdens een inloopavond in juli geïnformeerd over het plan, de vergunningsprocedure en de planning. Er was volop gelegenheid om vragen te stellen. Al in 2017 zijn de omwonenden geïnformeerd over het voornemen tot plaatsing van tijdelijke woningen. Op dit moment blijkt de tijd rijp, gezien de forse druk op de sociale woningmarkt. De stedenbouwkundige opzet past goed binnen het betreffende perceel en kan op een goede en verantwoorde manier worden ingebed binnen het gebied.

Naar verwachting start de bouw in mei 2022. De oplevering staat gepland voor juni 2022.

Heeft u interesse in een van deze woningen? Meld u zich dan aan als belangstellende via de groene knop op deze pagina. Let op: U staat dan NIET ingeschreven voor een woning van dit project. Daarvoor moet u als woningzoekende ingeschreven staan op Wooniezie.nl.