Prestatieafspraken Oirschot zijn ondertekend

De prestatieafspraken voor Oirschot zijn ondertekend door de gemeente, woonstichting ’thuis, Wooninc. en de huurdersvertegenwoordiging van beide corporaties.  Daarmee bevestigen wij als ’thuis wederom de intentie om samen te zorgen voor extra sociale huurwoningen in de gemeente Oirschot. Hoewel wij op dit moment geen woningen in Oirschot hebben, zien wij Oirschot als passende locatie om te investeren. Dit onder andere vanwege de ligging rond de stad Eindhoven. En de volkshuisvestelijke functie die Oirschot daarmee vervult in het stedelijk gebied waarbinnen ’thuis actief wil zijn. Gezien de grote druk die er in de regio ligt op de woningmarkt zijn we blij dat we ook in Oirschot kunnen gaan bouwen.

De komende jaren realiseren we circa 50 tot 100 woningen in de gemeente Oirschot. Samen met de gemeente hebben we al verschillende locaties in beeld. Zo zijn we betrokken bij project Ekerschot Noord. Deze nieuwe wijk komt aan de noordzijde van Oirschot. Het is een duurzaam project met plaats voor betaalbare sociale huurwoningen. Het gaat om 24 betaalbare huurappartementen die ’thuis graag voor haar rekening neemt. Voor de zomer van 2022 hopen we zekerheid te hebben over de realisatie van deze woningen.