Samen tegen laaggeletterdheid

Helpende hand voor laaggeletterden en kinderen met een taalachterstand in regio Eindhoven
In (de regio) Eindhoven verdient iedereen een kans om mee te doen, hun talenten te ontplooien en het maximale uit zichzelf te halen. Basisvaardigheden, zoals lezen en schrijven zijn daarvoor van groot belang. Echter is dit niet vanzelfsprekend voor veel mensen. Daarom slaan de gemeente Eindhoven, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen de handen ineen om de laaggeletterdheid en taalachterstand bij kinderen in (de regio) Eindhoven aan te pakken.

Stadsplan Basisvaardigheden
Op woensdag 8 september, in de week van het Lezen en Schrijven presenteerden de betrokken partners het Stadsplan Basisvaardigheden. Het doel is om in 2023 tenminste 2.800 laaggeletterden en kinderen met een taalachterstand per jaar bereiken. En hen te ondersteunen met een passend aanbod dat hun basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden) vergroot. Dat zijn ruim 1.000 inwoners meer dan de geformuleerde ambitie uit 2019.

Toenemende cijfers
Het aantal laaggeletterden neemt landelijk nog steeds toe. Dat geldt ook voor de instroom van kinderen met een taalachterstand in het basis- en voortgezet onderwijs. Zo loopt 1 op de 4 leerlingen het risico om met een achterstand in lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden de arbeidsmarkt te betreden. Gekeken naar Eindhoven heeft 7% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. De cijfers laten de urgentie zien. Maar het aanpakken van dit maatschappelijke probleem is niet een taak van slechts één organisatie. De kracht zit hem in samenwerking en het bundelen van kennis en expertise. Deze aanpak is de Brainport regio Eindhoven op lijf geschreven. Hier doe je het niet alleen en dat is ook precies de boodschap voor inwoners die hun basisvaardigheden willen vergroten.

Als woonstichting vinden we het belangrijk dat onze huurders mee kunnen doen in de samenleving. Het kunnen lezen, schrijven en digitale vaardigheden zijn dan van groot belang. We schrijven onze brieven al in eenvoudige taal en maken gebruik van filmpjes. Maar we doen graag meer. Samen met andere organisaties willen we mensen sneller helpen om deze vaardigheden te verbeteren.

Voor ieder kind een boek
Het voorkomen van laaggeletterdheid en taalachterstand begint al bij de allerjongsten in de stad. Een van de actiepunten in het Stadsplan is het project ‘Voor ieder kind een Boek’. Een prachtig initiatief van ASML Foundation, Bibliotheek Eindhoven en GGD Zuidoost-Brabant. Met het boek UkkePuck worden ouders/verzorgers gestimuleerd om vroeg te starten met voorlezen. Het prentenboek, over een eendje in de Dommel, werd tijdens de bijeenkomst onthuld. Vanaf november 2021 krijgen Eindhovenaren die met hun pasgeboren kindje bij het consultatiebureau komen het boekje mee naar huis.

Betrokken partners en bondgenoten
De betrokken partners en bondgenoten rondom het Stadsplan zijn: Bibliotheek Eindhoven, het Ster College, WIJeindhoven, Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven, Fontys Hogescholen, de woningcorporaties Woonstichting ’thuis, Woonbedrijf, Wooninc. en Trudo, ASML Foundation, Stichting Lezen & Schrijven, de Cliëntenraad Sociaal Domein Eindhoven en de gemeente Eindhoven.