Samen ’thuis in 2023

Welke vraag wilt u graag beantwoord zien in de verkorte versie van ons jaarplan? We vroegen het aan onze huurders afgelopen november via het huurderspanel. Veel reacties hebben we mogen ontvangen, waarvoor onze dank. Uw inbreng is waardevol, want zo weten we wat er speelt. Daarom blijven we ook in 2023 onze huurders bevragen over allerlei onderwerpen.

De belangrijkste vraag die onze huurders bezighoudt gaat over het verduurzamen van onze woningen: op welke manier gaat ’thuis dat doen, maar vooral ook wanneer? Helaas is deze vraag niet eenduidig te beantwoorden, het hangt af van veel factoren. Gelukkig heeft ’thuis niet veel woningen met zogenoemde slechte energielabels (label E, F of G) maar deze woningen willen we in ieder geval voor 2028 verbeterd hebben. In het filmpje hieronder vertellen wij u hier meer over. Ook laten we hierin zien waar we hard aan het werk gaan om het aantal betaalbare huurwoningen uit te breiden in 2023. Dit ondanks dat het lastig is om aan mensen en materialen te komen, of plekken te vinden om te kunnen bouwen. Het blijft ook in 2023 onze prioriteit om ons in te zetten voor voldoende, betaalbare, duurzame woningen in buurten waar u prettig kunt wonen.