Sloop en nieuwbouw Ambachtslaan

Zoals in alle gemeenten is er ook in Veldhoven een enorme behoefte aan woningen. Het appartementencomplex op de hoek Ambachtslaan - De Klokkenmaker met 28 appartementen is niet meer van deze tijd en wordt gesloopt. ’thuis bouwt daarna op deze plek 56 nieuwe, duurzame sociale huurappartementen.

Kijk voor meer informatie bij Nieuwbouwprojecten. Als u zich hier aanmeldt als belangstellende houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen.

Maar eerst moeten we het oude gebouw natuurlijk slopen. Het gebouw heeft even leeggestaan, hierdoor zijn er nieuwe bewoners in het gebouw gekomen, vleermuizen. En daar gaan wij natuurlijk zorgvuldig mee om. We hebben gezorgd voor alternatieve woonruimte voor deze nuttige beestjes. Daarom hebben we nieuwe vleermuiskasten opgehangen in de omringende bomen. En we geven ze ruim de tijd om daar naartoe te verhuizen. Pas daarna gaan we van start met de sloop. We hopen vanaf week 23 te slopen. De sloopwerkzaamheden duren ongeveer twee maanden.

Niet alleen de nieuwe appartementen zijn bijzonder, ook de manier van slopen. ’thuis werkt daarvoor graag samen met de firma Van Liempt, expert in duurzame sloop. Wat houdt dat in? Slopen met maximaal hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen. Denk daarbij aan een tweede leven voor bijvoorbeeld deuren en kozijnen. Want slopen is geen einde maar een nieuw begin!