Start bouw Antony Moddermanstraat

Nieuwbouw volgens werkwijze van de toekomst

De woningen van ’thuis in ’t Ven zijn zo’n 70 jaar oud. Een deel van deze woningen is al gerenoveerd. Nog 130 eengezinswoningen worden gesloopt. Daar komen ongeveer 250 sociale huurwoningen en appartementen voor terug. De eerste woningen die gesloopt worden zijn de 119 woningen van de A. Moddermanstraat. Daar komen 88 nieuwbouwwoningen voor de plaats. Deze komen tot stand in een bijzondere samenwerking.

De gemeente, Heijmans en ’thuis hebben de samenwerking gezocht om te kijken naar mogelijkheden om een gebied samen te herontwikkelen. Een integrale aanpak was het resultaat. Dat betekent dat naast het realiseren van duurzame woningen, ook direct de omgeving wordt meegenomen. Je werkt niet naast elkaar, maar met elkaar. Samen zorg je voor een ontwikkeling van het hele gebied. Dat kon omdat we inzicht hadden in elkaars processen. Voor huurders betekent het dat de betaalbare woningen snel opgeleverd worden in een fijne duurzame, groene woonomgeving. Ons streven is dat deze werkwijze als een olievlek werkt en een nieuwe standaard wordt bij andere te ontwikkelen gebieden in de stad.

“Als gemeente zijn we heel blij met de slag die we hier gemaakt hebben,” vertelt Rik Thijs. “Door de bouw van woningen te integreren met het vergroenen van de woonomgeving kunnen we sneller onze doelen halen: zorgen voor een fijne, groene woonomgeving waar de inwoners van Eindhoven prettig kunnen wonen. Daarnaast helpt de groene inrichting van deze straat met onder andere wadi’s ons bij de strijd tegen hittestress en wateroverlast. Dat is iets wat dringend nodig is en ik als wethouder van klimaat, energie, grond en vergroening omarm.”

We bouwen een nieuwe variant van de WoonST-woningen

In ’t Ven komt de primeur, een nieuwe duurzame variant van de WoonST-woningen: de Heijmans Horizon woning. Ze zijn  bio-based, ‘gezond’ aan zowel de binnen als de buitenzijde. De gebruikte materialen zijn circulair en ze krijgen een groen dak. “Als Heijmans zijn we trots dat we deel uitmaken van deze samenwerking en dat we met de nieuwe variant WoonST-woningen bij kunnen dragen aan deze werkwijze van de toekomst,” zegt Gijs Wagemakers. “Daarnaast kunnen we deze  WoonST-woningen snel bouwen. Elke dag monteren we 1 woning. Dat konden we ons in het verleden niet voorstellen. Maar doordat het nu wel kan, kunnen we sneller voldoen aan de dringende vraag naar duurzame, betaalbare woningen. Daar doen we het voor.”

Deze aanpak is nodig om te kunnen blijven voldoen aan de opgaven die er zijn

Luc Severijnen: “De opgaven die er voor de woningcorporaties liggen zijn enorm, bezit verduurzamen, zorgen voor meer woningen die toekomstbestendig en betaalbaar zijn in leefbare wijken waar iedereen mee kan doen. En het liefst moet dat morgen gerealiseerd zijn. Morgen lukt helaas niet, maar we werken er hard aan. We kijken naar wat mogelijk is en denken buiten de standaard paden. Ook hier bij de sloop / nieuwbouw in ’t Ven met deze integrale aanpak als mooi resultaat. Het sluit volledig aan bij de manier van werken waarin wij als ’thuis geloven. Dat je door samen te werken met je partners verder komt. Daarnaast past deze duurzame manier van werken bij de duurzame ambities van ’thuis, circulair bouwen, vergroenen en hergebruik van materialen. Zo hebben struikrovers planten in de wijk een 2e leven gegeven en zijn materialen uit sloopwoningen gratis beschikbaar gesteld voor de bewoners uit de gerenoveerde woningen in de wijk. Samen met onze partners en huurders zorgen we voor een duurzame wijk, met betaalbare woningen waar onze huurders prettig kunnen wonen. Dat is waar we voor zijn.”