Start samenwerking in verduurzamingsproject Hutdijk in Waalre

Een bijzonder moment: op 6 december ondertekenden ’thuis en Caspar de Haan Onderhoud & Renovatie een aannemingsovereenkomst. Hiermee starten we de samenwerking bij de verduurzaming van 18 sociale huurwoningen aan de Hutdijk in Waalre. We zetten hier stappen op gebied van biodiversiteit, circulariteit, natuur-inclusief en biobased renoveren. De Hutdijk is het eerste verduurzamingsproject dat we op deze manier gaan aanpakken. De intensieve samenwerking met Casper de Haan en firma Breman biedt een gezonde basis voor de toekomst.