Symposium ‘De Willem en De Zwijger’

Door samenwerking kom je verder
Directeur Luc Severijnen: “
’thuis wil de opgedane kennis in dit project vaker gebruiken. De hoge investeringen leveren bij herhaling uiteindelijk meer op. We willen graag transparant zijn en onze kennis delen”. Luc is trots op de samenwerking tussen de partijen. Zonder de integrale aanpak en intensieve samenwerking was dit project niet mogelijk geweest.

Ondanks alle moderne technieken houdt ’thuis de appartementen betaalbaar. Olaf van Dijk, programmamanager bij ’thuis legt uit: “Wij nemen de helft van de extra investering voor NOM voor onze rekening. Voor de  andere helft vragen wij een energieprestatievergoeding (EPV)”. Olaf geeft nog als tip: “Gewoon doen! Er zijn altijd beren op de weg, maar laat je hierdoor niet tegenhouden. Alleen dan maak je, samen met anderen, nieuwe innovaties mogelijk”.

Bezoek aan bouwlocatie/rondleiding
Om de diverse verhalen kracht bij te zetten zijn er rondleidingen op de bouwlocatie gegeven. Deelnemers van het symposium hebben beide type appartementen van binnen gezien. Zij kregen o.a. uitleg over het ontwerp van de gevels met zonnepanelen, balqoon balkonsysteem en de Isoniq dakrand. Wij wilden een duidelijk beeld geven van de gebouwen, de appartementen en de installaties.

Anne-Marie Spierings (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) “Ik ben blij dat we zien dat de investeringen in nieuwe producten zoals zonnefolie nu zichtbaar worden. De toekomst van nul-op-de-meter is hier in Best al begonnen. Ook is ze blij dat ’thuis, BAM Wonen en NB Architecten ieder voor zich en samen investeren om deze NOM ontwikkeling mogelijk te maken.Trots ben ik dat dit bijzondere project in Best, een middelgrote gemeente, in Brabant wordt gerealiseerd. Een voorbeeld voor anderen.”

Sociale woningbouw met een beperkt budget
Er was geen ruimte om zonnepanelen op maat te laten maken, dit zou de kosten te ver doen stijgen. Standaard panelen pasten niet op de oorspronkelijke gevellengte. Door de speciaal ontworpen geknikte gevels was het bevestigen van standaard pv-panelen ineens wél mogelijk. “En het ziet er nog gaaf uit ook!” Door het toepassen van 1.330 zonnepanelen, bevestigd op het dak en tegen de gevel, voorzien de gebouwen straks zelf in alle energie die nodig is voor de bewoners en de algemene ruimte