’thuis viert haar 5e verjaardag en kijkt vooruit

Het is vijf jaar geleden dat ’thuis is ontstaan uit een fusie tussen woningcorporaties Domein en Aert Swaens. We hebben de krachten gebundeld zodat we in een snel en sterk veranderende omgeving onze maatschappelijke rol goed konden blijven vervullen.

De fusie leverde ons de kennis, menskracht, daadkracht en financiële ruimte op om te kunnen blijven investeren in nieuwbouw, in het verduurzamen van woningen, in het laag houden van de woonlasten en het leefbaar houden van wijken. 

We kijken met een goed gevoel terug. De tevredenheid van onze huurders neemt elk jaar toe, onze woningen hebben gemiddeld een label B, we werken effectief samen met vele anderen aan leefbare wijken en we hebben onze ambitieuze investeringsagenda afgestemd met onze huurders en gemeenten.

Alle reden om deze koers ook naar de toekomst door te zetten en daarom hebben we die koers, verrijkt met de ervaringen van 5 jaar en de inzichten van nu vastgelegd in een nieuw ondernemingsplan. In dat plan laten we iedereen zien wie we zijn, waar ’thuis voor staat en hoe we onze maatschappelijke rol willen uitvoeren.

Met de titel ‘Samen ’thuis’ beschrijven we de kern van het ondernemingsplan:

 

  • we verhuren kwalitatieve goede, duurzame en betaalbare sociale huurwoningen
  • we stellen onze huurders in staat om zich thuis te voelen
  • we kiezen voor samenwerking omdat we anderen nodig hebben voor het beste resultaat  

 

Luc Severijnen is nu 1 jaar directeur-bestuurder van ’thuis: “Toen ik begon bij ’thuis was de corporatiewereld nieuw voor mij. Inmiddels voel ik me echt thuis bij ’thuis. Een organisatie die op een heel eigen wijze zorgt voor kwalitatief goede sociale huurwoningen in leefbare buurten. We willen dat als ’thuis niet alleen goed doen maar ook op een manier die past bij deze tijd van snelle vernieuwingen en een toename van onzekerheden. Hoe we dat gaan doen hebben we vastgelegd in het nieuwe ondernemingsplan, een stabiel fundament dat richting geeft aan onze koers en ervoor zorgt dat we de goede dingen blijven doen. Om daar invulling aan te geven werken we samen met onze huurders, belanghouders, maatschappelijke partners en leveranciers, want bij ’thuis zijn we ervan overtuigd dat de huurders daarin zelf een belangrijke rol hebben en we de kennis en ervaring van anderen nodig hebben.” Dat noemen wij “Samen ’thuis!”

Ondernemingsplan

Infographic 5 jaar ’thuis