Trots kijken we terug naar 2019…

In ons nieuwste filmpje ’thuis in beeld 2019 blikken we terug naar wat ’thuis heeft gerealiseerd in 2019, samen met onze huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers.

De belangrijkste cijfers van het afgelopen jaar staan in het kengetallenoverzicht 2019.

...en vooruit naar 2020

Ook in 2020 zetten wij ons in voor een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. In het jaarplan 2020 geven we u alvast een kijkje in onze plannen voor het komende jaar.