Verslag Huurdersavond 2019

Was de Huurdersavond 2018 in Waalre al een succes, deze keer was de opkomst in Best nóg groter. Ruim 110 huurders waren hier aanwezig. Het thema van 2019 was ‘prettig en veilig wonen’.

In Son & Breugel, Eindhoven, Veldhoven en Waalre waren het verkeersproblemen, in Best brandveiligheid. Prettig wonen gaat verder dan veiligheid. Cijfers voor ‘prettig wonen’ zijn variërend. Met een hoge score voor Waalre en een onvoldoende voor Son & Breugel valt er voor de Huurdersraad nog veel te bespreken met ’thuis en de verschillende gemeenten.

De avond werd gewaardeerd met een gemiddeld 7,2. Dat betekent dat u het als een positief evenement heeft ervaren. Het is ook een signaal dat u waarde hecht aan dit soort bijeenkomsten. De vragenbriefjes met uw vragen en opmerkingen zijn aan ’thuis doorgegeven. Zij geven u z.s.m. antwoord. De samenvatting is verstuurd via e-mail aan hen die hun e-mailadres hebben doorgegeven. Heeft u belangstelling voor deze samenvatting dan kunt u deze aanvragen via info@huurdersraad-mijn-thuis.nl
Kijk ook op onze website www.huurdersraad-mijn-thuis.nl of volg ons via facebook @huurdersraadmijnthuis.

Eind dit jaar is de Huurdersavond in Son. Denk u alvast mee aan een thema?