Vier samen Burendag

Zet alvast zaterdag 25 september 2021 in uw agenda, dan is het namelijk de jaarlijkse Burendag. Een dag waarop landelijk zoveel mogelijk buren met elkaar in contact gebracht worden. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt.

Wij vinden dit een mooi initiatief

We ondersteunen van harte de activiteiten die buurtbewoners organiseren voor een betere leefbaarheid in een buurt. Wij hebben hiervoor een bedrag beschikbaar. Wij noemen dat het leefbaarheidsbudget. Kijk voor meer informatie bij Leefbaarheid.

Kijk ook eens op www.burendag.nl. Hier vindt u tips hoe u op voldoende afstand en op een veilige manier samen Burendag kunt vieren.