Wat gaan we doen in 2022?

Als ik terugkijk naar 2021 zie ik vooral een jaar waarin onzekerheid de boventoon voerde. Maar gelukkig zijn wij als mensen wel goed in staat om positief naar de toekomst te kijken. Hoop noemen we dat en het mooie van hoop is dat het ons motiveert en aanzet tot actie. Samen met u, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers blijven we ons ook in 2022 inzetten voor een toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. Voor voldoende, betaalbare, duurzame woningen in buurten waar u prettig kunt wonen.

Kijk samen met mij en Franz Cremers, voorzitter van de Huurdersraad ’thuis, vooruit naar onze plannen in het filmpje ‘Samen ’thuis in 2022’:

Of lees meer over onze uitdagingen en hoe we deze aangaan in 2022 in de Infographic 'Samen ’thuis in 2022' .

Samen maken we het verschil. Samen ’thuis!

Luc Severijnen
directeur-bestuurder