Woonstichting ’thuis één van de winnaars met visie op bestuur en toezicht

Woningcorporaties moeten sinds 1 januari 2020 een gezamenlijke toezichtvisie van bestuur en RvC hebben. De VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties) wil de kwaliteit en de ontwikkeling van deze gezamenlijke toezichtvisies bevorderen door middel van het instellen van een prijs voor de meest inspirerende visie.

Uit de ruim 200 ingestuurde toezichtvisies is door studenten van Tilburg University een selectie gemaakt. De jury heeft op basis hiervan drie corporaties uitgekozen als prijswinnaars. En ’thuis is één van de winnaars met onze visie op bestuur en toezicht.

Tijdens de ALV Op 23 november van de VTW was de prijsuitreiking. Karin van Brussel, bestuurssecretaris en Jacqueline Kuppens van de Raad van Commissarissen, namen de prijs in ontvangst in de verdere online bijeenkomst van de VTW.