Woonstichting ’thuis, Trudo en Wooninc. steunen actie tegen verhuurderheffing

De woningcorporaties ’thuis, Trudo en Wooninc. doen mee aan de actie tegen de ‘verhuurderheffing’. Zij onderstrepen het bezwaar van initiatiefnemers Rochdale, Wooncompanie en de Woonbond. De verhuurderheffing bestaat sinds 2013 en komt erop neer dat de woningcorporaties gemiddeld tussen 10% tot 20% van hun huurinkomsten afdragen. Dat geld belandt in de staatskas bij de algemene middelen en kan dus niet worden geïnvesteerd in nieuwe sociale huurwoningen waar al jaren een enorm tekort aan is.

Voorgestelde maatregelen kabinet: ‘mooi gebaar maar niet genoeg’

De drie woningcorporaties zijn positief over de maatregelen die het kabinet voorstelde op Prinsjesdag. In de Miljoenennota staan maatregelen om nieuwbouw te stimuleren, waaronder een fiscale korting op de verhuurderheffing van € 100 miljoen per jaar in de komende 10 jaar voor alle corporaties samen. Ook heeft het kabinet het voornemen om € 1 miljard te investeren voor verbetering van de woningmarkt in de gemeenten waar de druk op de woningmarkt het grootst is. Dat zijn de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en ook Eindhoven.

“Een mooi gebaar dat toont dat het kabinet de woningcrisis serieus wil nemen”, aldus de woningcorporaties, “maar deze maatregelen gaan het probleem niet oplossen.”  De kabinetsbijdrage van € 1 miljard wordt namelijk uitgesmeerd over vier jaar en moet in de genoemde gemeenten ook worden besteed aan het bestrijden van vertraging van bouwprojecten door bijvoorbeeld de stikstofuitspraak. Inmiddels hebben de drie woningcorporaties in de regio Eindhoven sinds 2013 samen maar liefst € 87,5 miljoen afgedragen sinds het van kracht gaan van de verhuurderheffing (’thuis € 40 miljoen, Trudo € 16,5 miljoen, Wooninc. € 31 miljoen). En ondanks het maatregelenpakket, zal de omvang van de verhuurderheffing stijgen, omdat de WOZ-waarde van sociale huurwoningen de grondslag vormt van de heffing.

Reacties van Woonstichting ’thuis, Trudo en Wooninc.

“De belangrijkste inkomsten van woningcorporaties zijn de huurinkomsten. Daarmee betalen we onder andere het onderhoud en verduurzaming van onze woningen en nieuwbouw. Ook betalen we er de bedrijfslasten van, waaronder belastingen en de verhuurderheffing. We geven maar liefst ruim 10% van de huurinkomsten uit aan de verhuurderheffing. Deze ‘hap’ uit onze inkomsten betekent dat onze investeringsruimte beperkt wordt. Geld ván onze huurders dat we niet kunnen uitgeven áán onze huurders en woningzoekenden. Dat klopt niet. Als woningcorporaties nemen we uiteraard onze eigen verantwoordelijkheid. We zeuren niet en spannen ons samen met de gemeente Eindhoven maximaal in om het aanbod aan woningen te vergroten. En om samen een actieve en innovatieve rol te spelen om woningen te verduurzamen en betaalbaar te houden. Tegelijkertijd ondersteunen we deze actie om het signaal te geven dat de woningcrisis om maatregelen vraagt die corporaties meer financiële ruimte geeft om te kunnen investeren”.

Woningcorporaties voeren actie tegen verhuurderheffing

De woningcorporaties Rochdale, Wooncompanie en de Woonbond hebben het initiatief genomen voor actie. Ze hebben alle corporaties opgeroepen een bezwaarschrift tegen de verhuurderheffing te ondertekenen. Dat principieel bezwaar wordt vandaag, op 3 oktober, ingediend.