Zonnepanelen op appartementengebouwen

Zonnepanelen worden al volop gelegd op woningen. Helemaal nu doordat bij steeds meer mensen het besef komt dat je met zonnepanelen kunt besparen op de energierekening. Het met zonnepanelen zelf opwekken van stroom is goed voor de portemonnee en voor het milieu. Bij ’thuis bieden we daarom onze huurders van grondgebonden woningen al jaren aan om te kiezen voor zonnepanelen op de woning. Ook leggen we bij nieuwbouw, transformatie en bij verhuizingen zonnepanelen op woningen mits ze daar geschikt voor zijn. Wat nog ontbrak waren zonnepanelen op onze appartementengebouwen. Dat is technisch ingewikkelder dan het leggen van zonnepanelen op grondgebonden woningen en er is ook sprake van andere vraagstukken. Om ervaring op te doen zijn we nu op kleine schaal begonnen in Son en Breugel en in Waalre.

Onze eerste appartementengebouwen met zonnepanelen staan in Son en Breugel en Waalre

Op het dak van de Sonse Donk aan Snuitlibel zijn 88 zonnepanelen geplaatst, voor eigen verbruik van de bewoners van de 22 appartementen. De bewoners mogen kiezen of ze meedoen. Als ze meedoen dan wordt hun appartement aangesloten op 4 zonnepanelen. Als een huurder die nu niet mee wil doen verhuist, dan wordt het appartement na de verhuizing alsnog aangesloten. Helaas was er geen ruimte meer op het dak van Sonse Donk voor extra zonnepanelen om ook de energie op te wekken voor de algemene ruimten.


Zonnepanelen op de Sonse Donk in Son en Breugel

Een bewoner van de Sonse Donk vertelt dat hij heel erg blij is dat er nu zonnepanelen op het gebouw geplaatst zijn. "Ik ben een liefhebber van natuur en groen en dit zal zeker een bijdrage leveren aan het milieu. Ik ga regelmatig wandelen met mijn dochter en dan zien we steeds vaker zonnepanelen. Ik ben me daar toen in gaan verdiepen en kwam tot de conclusie dat zonnepanelen voor mij op lange termijn financieel erg gunstig gaan zijn. Dus ik ben heel blij dat ik nu aan kan sluiten op zonnepanelen."

Op Brabantiastaete zijn 200 zonnepanelen op het dak geplaatst voor eigen verbruik en voor collectief verbruik van de algemene ruimten. Dat was op dit gebouw mogelijk omdat er meer beschikbare ruimte was op het dak. Die opbrengst van de opgewekte stroom voor collectief verbruik van de algemene ruimten verrekenen we met de maandelijkse servicekosten die de bewoners betalen. Kiezen de bewoners er ook nog voor om mee te doen voor eigen verbruik, dan wordt het appartement aangesloten op 4 zonnepanelen.


Zonnepanelen op Brabantiastaete in Waalre

Een bewoonster van Brabantiastaete vertelt dat ze in eerste instantie niet mee wilde doen met de zonnepanelen omdat ze altijd al heel bewust omging met het verbruik van energie. “Ik kijk al heel lang naar hoe ik kan besparen en gebruik vrijwel nooit gas. Ik zal dus niet heel veel geld besparen, het gaat om tientjeswerk. Maar dacht later, ieder tientje is er een. En daarnaast is het ook beter voor het milieu. Daarom heb ik er toch voor gekozen om mee te doen.”

Het mes snijdt aan meerdere kanten: lagere energiekosten, lagere CO2-uitstoot, meer woningen duurzamer

“Met de ervaringen die we opdoen zetten we stappen om ons bezit verder te verduurzamen,” aldus Luc Severijnen, directeur-bestuurder van ’thuis. “Bewoners uit onze bestaande appartementengebouwen vroegen al eerder om zonnepanelen op hun woongebouw. Tot nu toe kon dat niet omdat we bij de grondgebonden woningen zijn begonnen en het leggen van zonnepanelen op appartementengebouwen ingewikkelder is. Maar met elke ervaring die we nu opdoen weten we beter wat de mogelijkheden zijn en hoe we dit het beste kunnen doen. En naast verduurzaming is het ook een kans die we graag benutten om onze huurders te helpen bij het besparen op de energiekosten.”