Inkoopvoorwaarden

Met ingang van 26 januari 2021 heeft ’thuis nieuwe inkoopvoorwaarden (gedeponeerd onder KVK 17024184).
De nieuwe voorwaarden zijn gebaseerd op de inkoopvoorwaarden van Aedes.

In de inkoopvoorwaarden zijn standaardbepalingen geformuleerd voor de door ’thuis in het zakelijke verkeer te sluiten overeenkomsten. Denk hierbij aan bepalingen over garanties, verzekeringen, samenwerking, AVG, integriteit, facturering, wanprestatie, meer- en minderwerk, overmacht en aansprakelijkheid.

De voorwaarden die wij stellen, zijn in lijn met de landelijke wet- en regelgeving. Alle hieronder vermelde voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ’thuis en leveranciers voor wat betreft leveringen, diensten en werken.