Vooruitblik 2023

Samen ’thuis in 2023

Bekijkt u deze pagina op uw mobiel? Draai deze dan naar landscape.   

Als verhuurder van sociale woningen levert ’thuis een actieve bijdrage aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. We bieden mensen een betaalbaar thuis in een omgeving die schoon heel en veilig is. Dit doen we in Eindhoven, Veldhoven, Best, Waalre, Son en Breugel en Oirschot. We werken hier graag samen aan met huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers. Hoe we in 2023 onze missie vormgeven, leest u in deze vooruitblik.

Een thuis voor iedereen

Wonen betekent een plek hebben om echt thuis te komen. Dit begint met een kwalitatief goede en betaalbare woning, in een omgeving die bij je past. Er is nog steeds een tekort aan betaalbare huurwoningen. Daarom blijven we ook in 2023 huurwoningen bouwen voor mensen met een laag inkomen of voor mensen die niet zelf voor een woning kunnen zorgen. We gaan actief op zoek naar kansen voor nieuwbouw. Daar waar het kan, bouwen we meer woningen binnen ons bestaand bezit.

Wij vinden het belangrijk dat bewoners met een laag- en middeninkomen ook een woning kunnen kopen. Het geld dat vrijkomt uit de verkoop investeren we in nieuwe sociale huurwoningen.

In 2023 leveren we 272 betaalbare huurwoningen op en starten we met de bouw van nog eens 177 appartementen.

Kijk bij nieuwbouwprojecten voor al onze nieuwbouwplannen.

In 2023 verkopen we 35 woningen. Het grootste deel hiervan verkopen we met Koopgarant of Kopen naar Wens, de rest marktconform.

Ongeveer 70% van de woningen die we verkopen met Koopgarant of Kopen naar Wens, bieden we aan met voorrang aan huurders van ’thuis die een sociale huurwoning achterlaten.

We houden woningen betaalbaar door meer dan 80% van onze totale woningvoorraad beschikbaar te houden voor huurders die recht hebben op huurtoeslag.

Minimaal 50% van onze vrijkomende woningen adverteren we via Wooniezie en komen beschikbaar voor de regulier woningzoekenden.

Ongeveer de helft van deze geadverteerde woningen bieden we aan door loting. Zo bieden we ook kansen aan woningzoekenden die weinig inschrijftijd hebben opgebouwd.

   

Een duurzaam en kwalitatief goed thuis

Goed wonen moet ook op de lange termijn mogelijk blijven. Daarom draagt ’thuis actief bij aan een duurzame samenleving. Een samenleving waarin onze ecologische voetafdruk wordt teruggebracht naar nul. We werken hierbij volgens het principe van The Natural Step. In Eindhoven werken we ook in 2023 samen in het Duurzaamheidspact met collega-corporaties, de gemeente en de huurdersvertegewoordiging PEK.

Al onze nieuwbouwwoningen zijn gasloos en goed geïsoleerd. Al onze bestaande woningen maken we de komende jaren energieneutraal. Dat betekent dat al onze woningen na 2050 geen fossiele brandstoffen (aardgas) meer nodig hebben voor verwarming of warm water. Hiermee verbeteren we de kwaliteit en het comfort van deze woningen en daarmee ook de woonlasten voor onze huurders. De meeste woningen van ’thuis hebben al een goed energielabel (A, B, C of D). Het kleine aantal woningen met een energielabel E, F of G gaan we vóór 2028 verduurzamen.

Tot aan 2050 maken we al onze woningen energieneutraal. We beginnen in het voorjaar met het verduurzamen van 18 woningen aan de Hutdijk in Waalre.

We leggen in 2023 zonnepanelen op 200 woningen en 300 appartementen.

Vanaf 2023 bieden we isolerende maatregelen aan zonder vergoeding. Dit geldt voor vloerisolatie, gevelisolatie, kierdichting, dakisolatie en het vervangen van enkel glas door HR++ glas.

In 2023 gaan we door met het stimuleren van elektrisch- of inductie koken.

De Huurdersraad heeft gekozen om hun duurzaamheidsbudget in te zetten voor regentonnen en radiatorventilatoren.

Alle ’thuis-auto’s zijn 100% elektrisch in 2023.

   

Een thuis in een prettige leefomgeving

‘Echt thuis’ voel je je in een veilige straat en in een vertrouwde buurt. Waar bewoners elkaar kennen, respecteren en samen zorgen voor een schone en opgeruimde woonomgeving. ’thuis vindt het belangrijk dat er goed contact is tussen de bewoners. Samen zorgen we dan voor die veilige omgeving. Soms lukt het bewoners even niet op eigen kracht. Door samen met onze maatschappelijke partners nét dat steuntje in de rug te geven, kunnen bewoners beter bijdragen aan samen fijn leven.

Ook in 2023 werken we samen met bewoners aan een prettig thuis:

  • We ondersteunen activiteiten die buurtbewoners organiseren voor een betere leefbaarheid in een buurt. Heeft u ook goed idee om de leefbaarheid in uw buurt of straat te vergroten? U kunt hiervoor een bijdrage vragen uit het leefbaarheidsbudget.
  • Trouwe huurders die 50 jaar of langer bij ons huren en vrijwilligers zetten we in 2023 weer in het zonnetje.
  • We werken nauw samen met de Huurdersraad en betrekken hen bij het bepalen van onze koers.
  • Om onze diensten en producten te verbeteren bevragen we huurders een aantal keer per jaar via het huurderspanel. Wilt u meedenken? Meld u aan op de pagina huurderspanel

We houden in 2023 een woonbelevingsonderzoek. Hoe tevreden bent u over uw huis en buurt? Als wij weten hoe u het wonen ervaart, kunnen wij in de toekomst de juiste keuzes maken.

Heeft u door stijgende energielasten of inflatie moeite om rond te komen? Laat het ons weten. Samen met u gaan we op zoek naar een oplossing.

    

Samen ’thuis in een lerende organisatie

Goed wonen voor iedereen in een duurzame samenleving vraagt iets van de manier van werken als organisatie. ’thuis wil zich continue verbeteren en haar toegevoegde waarde blijven ontwikkelen. Daarom wil ’thuis een lerende organisatie zijn. Een organisatie met als uitgangspunt de kracht van samen. Samen met onze huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers zorgen voor een thuis voor iedereen.

Met 150 enthousiaste medewerkers werken we aan onze opgaven. We hebben plek voor stagiaires om te leren en samen te verbeteren. Bij de invulling van onze vacatures geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans. Zo dragen we actief bij aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Net als in de afgelopen jaren, blijven we ook in 2023 samenwerken met JINCJINC helpt kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt.

Dit jaar bestaat ’thuis 10 jaar

Daarom organiseren we in 2023 een aantal leuke activiteiten. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.