U heeft een klacht

Bent u het niet eens met de regels en afspraken van ’thuis, of met een beslissing die door ’thuis is genomen? Heeft u een klacht over het gedrag van een medewerker? Laat het ons weten! Want als we weten waarover u ontevreden bent, kunnen we er ook wat aan doen.

Neem contact op met ons.
Een goed gesprek lost vaak al veel op. Bent u na dit gesprek nog niet tevreden? Dien dan uw klacht schriftelijk bij ons in via de groene knop Klacht indienen

U heeft uw klacht schriftelijk ingediend bij ’thuis, maar u bent niet tevreden over de afhandeling door ’thuis
Wij proberen uw klacht zo goed en snel mogelijk te verhelpen. Toch kan het gebeuren dat we er samen niet uitkomen. Dan kunt u met uw klacht naar de onafhankelijke klachtencommissie. We noemen dit 'in beroep gaan'.
De leden van de onafhankelijke klachtencommissie zijn onafhankelijk. Dat betekent dat zij geen medewerkers van ’thuis zijn.

Let op: de onafhankelijke klachtencommissie neemt uw klacht pas in behandeling als u uw klacht schriftelijk bij ’thuis heeft gemeld én u het niet eens bent met de schriftelijke reactie die u van ’thuis krijgt.

Hieronder leggen we uit hoe dat gaat:


Bent u het niet eens met het besluit van de onafhankelijke klachtencommissie?
Als u het niet eens bent met de inhoud van het advies of met de manier waarop ’thuis het advies van de klachtencommissie opvolgt, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Huurcommissie.
U kunt ook naar de rechter.
Als u het niet eens bent met de wijze waarop de Klachtencommissie haar taak uitvoert, dan kunt u terecht bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

Klachtenprocedure
In een helder schema leggen wij stap voor stap onze klachtenprocedure uit. Zo kunt u in één overzicht zien wat wij met uw klacht doen.