De Nieuwe Erven, Veldhoven

Aan de rand van Veldhoven is een nieuw woongebied volop in ontwikkeling. Deze nieuwe wijk, Zilverackers, bevindt zich in een prachtige groene omgeving. Verschillende buurten, kernen en gehuchten vormen samen deze nieuwe wijk. Elke buurt heeft zijn eigen karakter en sfeer. In Zilverackers is ruimte voor koop-, huur en sociale huurwoningen.
In de buurt De Nieuwe Erven bouwde ’thuis 50 sociale huurwoningen.

Het plan Nieuwe Erven is onderverdeeld in 4 deelerven. In elk erf komen koopwoningen, vrije sectorwoningen en realiseerde thuis sociale huurwoningen. Deze 50 woningen bouwden we allemaal met 2 slaapkamers en een vaste trap naar de zolder. De oppervlakte van de woningen is 105m². Plattegronden van drie typen woningen staan in de rechterkolom. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze voorbeelden. We startten met de bouw in september 2022. In mei 2023 leverden we de laatste woningen op aan de nieuwe huurders.

Duurzame nieuwbouw

Op de 50 gerealiseerde Nul op de Meter-woningen liggen zonnepanelen. Deze zonnepanelen leveren gemiddeld genoeg energie op voor het dagelijks gebruik. Deze energie wordt gebruikt voor verwarming van de woning, verwarmen van water en elektra voor huishoudelijke apparaten.

Het project is onderdeel van het WoonST concept


Wat betekent WoonST? 13 Woningcorporaties en de 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bundelden hun krachten en maakten in 2021, gezamenlijk een plan voor een gestandaardiseerde* sociale huurwoning: WoonST. Het doel: lagere bouwkosten en een sneller bouwproces. Zo willen de partijen meer betaalbare, duurzame en sociale woningen bouwen voor huurders en de krapte op de woningmarkt verminderen.

* Gestandaardiseerde woning betekent niet dat alle woningen hetzelfde zijn, maar dat we werken vanuit een basis waarbij variaties mogelijk zijn.