Terugblik 2020

’thuis levert een actieve bijdrage aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen.
In één keer stond de wereld op z’n kop met het coronavirus. Alles moest opeens anders. Dit om mensenlevens te redden en om gezond te blijven. Dat geldt ook voor ons als woningcorporatie. Gelukkig zijn we in staat geweest om veel van onze dienstverlening door te laten gaan. Dit door samen creatief te zijn, met een dosis gezond vertrouwen en met behulp van moderne techniek.
Samen met onze huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers hebben we in 2020 ondanks corona toch mooie resultaten behaald. Een greep hieruit vind u hieronder. Kijk hier voor het complete jaarverslag.

Klik op het blok waarover u meer wilt weten.

Kengetallen 2020

De kengetallen van  ’thuis  van het jaar 2020 zijn gevisualiseerd in een infographic. Klik op de onderstaande afbeelding om de pdf (A3-formaat) te openen.

Nieuwbouw

Er is nog steeds grote woningnood in onze regio. Zorgen voor betaalbare, duurzame woningen waar mensen fijn kunnen wonen, is ons doel. De afgelopen periode is ondanks corona zoveel mogelijk doorgebouwd.

Verhuur

In 2020 verwelkomden we 841 nieuwe huurders.

Verkoop

Onze focus ligt op het zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat huishoudens met een laag en middeninkomen ook een woning kunnen kopen.

Zonnepanelen

Samen met onze maatschappelijke partners werken we aan een duurzame samenleving. Steeds meer huurders van ’thuis kiezen voor zonnepanelen.

Groot onderhoud

In 2020 renoveerden, verbeterden en verduurzaamden we 317 woningen. Dit om de kwaliteit en het comfort te verbeteren. Maar ook om de woonlasten en de CO2- uitstoot te beperken.

Stappen in digitalisering

Wij zoeken steeds naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren. Maar ook om milieubewuster te werken.

Lerende organisatie

’thuis is een lerende organisatie die zichzelf continu wil verbeteren. Het is daarom een bewuste keuze om te investeren in eigen medewerkers.

Duurzame materialen

De sloop en nieuwbouw van de woningen in de Michiel de Ruyterstraat sluiten aan bij onze duurzaamheidsambities. De sloop is circulair, wat betekent dat we het sloopmateriaal zo veel mogelijk opnieuw gebruiken.