Terugblik 2021

’thuis levert een actieve bijdrage aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. Samen met onze 132 medewerkers (115,3 fte), huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers zetten wij ons in voor kwalitatief goede en betaalbare woningen in een schone, hele en veilige leefomgeving. Dat doen we in de gemeenten Eindhoven, Best, Veldhoven, Son en Breugel en Waalre.

Bekijk hieronder de resultaten. Klik op de blokken voor meer informatie.

Huurderspanel in 2021

Een aantal keren per jaar leggen wij (via e-mail) vragen voor aan een groep huurders, het zogenaamde huurderspanel. Zo weten we wat er speelt en wat u belangrijk vindt. De uitkomsten gebruiken we om waar nodig onze dienstverlening te verbeteren. 

Nieuwbouw

Er is een grote woningnood in onze regio. Zorgen voor betaalbare, duurzame woningen waar mensen fijn kunnen wonen, is ons doel. De afgelopen periode is ondanks corona zoveel mogelijk doorgebouwd.

Samenwerking Seniorenpunt

’thuis tekent voor aansluiten en samenwerken bij WoonincPlusVitalis, dat in het nieuwe jaar verder gaat onder de naam SeniorenPunt. SeniorenPunt vormt één aanspreekpunt voor wonen, zorg en welzijn.

Burendag 2021, een terugblik

Op zaterdag 25 september was het Burendag. Dit jaar was het anders, maar niet minder leuk. Verschillende huurders vanOp zaterdag 25 september was het Burendag. Dit jaar was het anders, maar niet minder leuk. Verschillende huurders van...

Handtekening onder Stadsplan Basisvaardigheden

In (de regio) Eindhoven verdient iedereen een kans om mee te doen, hun talenten te ontplooien en het maximale uit zichzelf te halen. Daarom slaan de gemeente Eindhoven, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen de handen ineen om de laaggeletterdheid en taalachterstand bij kinderen in (de regio) Eindhoven aan te pakken.

Trouwe huurders in het zonnetje op Burendag

Wij zijn erg blij met onze trouwe huurders en daarom hebben wij ze op zaterdag 25 september 2021 in het zonnetje gezet. Trouwe huurders zijn de huurders die dit jaar 50 jaar bij ’thuis huren.

Verhuur

Tot 1 september 2021 verwelkomden we 512 nieuwe huurders. Dit is 60% van het beoogde minimale aantal verhuringen (850) waar we in 2021 naar streven.

Verkoop

Onze focus ligt op het zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat huishoudens met een laag en middeninkomen ook een woning kunnen kopen.

Groot onderhoud

Tot 1 september 2021 renoveerden, verbeterden en verduurzaamden we 191 woningen. Dit om de kwaliteit en het comfort te verbeteren. Maar ook om de woonlasten en de CO2- uitstoot te beperken.