Warmte Koude Opslag (WKO)

WKO betekent Warmte Koude Opslag. Dat is een manier om de woning te verwarmen en te koelen. Deze manier is goed voor het milieu. Gas is niet meer nodig. Warmte en kou worden uit de grond gehaald. De woningen worden verwarmd en gekoeld met vloerverwarming. Er zijn dus geen radiatoren in de woning aanwezig.

In de woning is een warmtepomp aanwezig. Deze zorgt voor:

 • het op de juiste temperatuur brengen van de vloerverwarming;
 • koeling van de woning;
 • het warm water.

Bij appartementen is er soms sprake van één gezamenlijke warmtepomp. Deze staat in de algemene ruimte van het gebouw. De warmtepomp zorgt voor verwarming, koeling en het warm water in alle aangesloten appartementen.

In een filmpje leggen we u uit wat WKO is en hoe het werkt:

Veel gevraagd over Warmte Koude Opslag (WKO)

Wat zijn de voordelen van een WKO- of duurzame installatie?

Algemeen

U gebruikt duurzame energie. Uw woning of appartement is voorzien van vloerverwarming. De voordelen hiervan zijn:

 • Aangename gelijkmatige warmte;
 • Koeling in de zomer;
 • Geen belemmering voor indeling van de ruimte (geen verwarmingsbuizen en verwarming in de kamers);
 • Minder circulatie van stof.

Wie heeft een contract voor levering warmte of huur duurzame installatie met ’thuis?

Algemeen

Bewoners van woningen en appartementen in de wijk Vredesplein e.o. in Eindhoven hebben een leveringscontract of huurcontract voor een individuele installatie met ’thuis. Huurders (ook huurders van andere partijen dan ’thuis) en eigenaren van een woning in het Vredesplein e.o. krijgen een contract met Woonstichting ’thuis. Dit contract met ’thuis is voor de huur van de in de woning aanwezige individuele warmtepomp, inclusief koeling.

De huurders van de appartementen van ’thuis in deze projecten krijgen naast hun huurcontract met Woonstichting ’thuis een leveringscontract met ’thuis. Dit contract is voor de levering van warmte, warm tapwater en koeling. In de appartementencomplexen is er meestal een collectieve warmtepomp aanwezig.

Waarvoor sluit ik een contract met ’thuis als mijn woning een duurzame installatie heeft?

Algemeen

Wanneer u een woning of appartement met een duurzame installatie (aangesloten op WKO) wilt huren of kopen, dan bent u verplicht om een overeenkomst met ’thuis af te sluiten.

Appartement zonder eigen warmtepomp

Bij een appartement met een collectieve installatie rekent u het verbruik van warmte en koeling af bij ’thuis. Uw energieleverancier is in dat geval ’thuis. U bent niet vrij om een eigen energieleverancier voor warmtelevering/warm water te kiezen. U bent wel vrij in de keuze van een energieleverancier voor het stroomgebruik. De rechten en plichten van ’thuis en van de gebruiker zijn opgenomen in een overeenkomst en vastgelegd in de algemene leveringsvoorwaarden van Woonstichting ’thuis.

Eengezinswoning of appartement met een eigen warmtepomp

Bij een woning met een individuele warmtepomp krijgt u hiervoor een huurcontract met ’thuis. U bent vrij in keuze van een energieleverancier voor het stroomgebruik. De rechten en plichten van ’thuis en van de gebruiker zijn opgenomen in een overeenkomst en vastgelegd in de algemene leveringsvoorwaarden van Woonstichting ’thuis.

Wat levert ’thuis aan mij wanneer mijn woning aangesloten is op een duurzame installatie (WKO)?

Algemeen

’thuis verhuurt duurzame installaties aan eigenaren en huurders van de woningen in Vredesplein e.o. in Eindhoven. De huurappartementen in project Vredesplein e.o. in Eindhoven, die eigendom zijn van ’thuis, zijn voorzien van een collectieve verwarmingsinstallatie (warmtepomp). Deze collectieve warmtepomp haalt warmte en koeling uit het grondwater voor vloerverwarming, vloerkoeling en warm tapwater in elk appartement. ’thuis levert de gebruikers warmte, warm tapwater en koeling. De installaties worden door ’thuis onderhouden en indien nodig vervangen

Wat betaal ik als gebruiker van een collectieve of individuele warmtepomp?

Algemeen

Gebruikers van appartementen met collectieve warmtepomp

’thuis levert aan de huurders van deze appartementen warmte, warm tapwater en koeling.  ’thuis stelt hiervoor jaarlijks de tarieven vast. Er zijn tariefoverzichten beschikbaar bij ’thuis en gebruikers ontvangen maandelijks een voorschotnota. Jaarlijks ontvangen gebruikers de nieuwe tarieven en een jaarafrekening van ’thuis. Uw stroomverbruik betaalt u aan de door uzelf gekozen energieleverancier. De kosten voor koud water betaalt u aan Brabant Water.

Gebruikers van woningen met individuele warmtepomp

Aan de huurders en eigenaren van de grondgebonden woningen en sommige appartementen in project Vredesplein e.o. verhuurt ’thuis een individuele warmtepomp. Zij betalen voor de warmtepomp een vast bedrag per maand aan ’thuis. Bij een koopwoning is in dit bedrag ook het onderhoud en vervanging van de warmtepomp opgenomen. Het bedrag is inclusief een bedrag voor de koeling. De tarieven van ’thuis worden jaarlijks aangepast. De elektriciteit die de warmtepomp verbruikt en uw overige stroomverbruik betaalt u aan de door uzelf gekozen energieleverancier. De kosten voor water betaalt u aan Brabant Water.

Ik ben een eigenaar van een woning en heb een contract met ’thuis. Wat gebeurt er als ik mijn woning verkoop?

Algemeen

Als u uw woning verkoopt gaat het contract (huurcontract individuele installatie) met ’thuis over naar de koper (de nieuwe eigenaar). U zegt zelf uw contract op en de nieuwe eigenaar is verplicht een nieuw contract te tekenen bij ’thuis.

Wat is er anders in een woning zonder gas?

Algemeen

In een woning zonder gas:

 • kookt u elektrisch;
 • heeft u vloerverwarming;
 • heeft u soms vloerkoeling;
 • is er een andere opbouw van de energierekening.

Wat moet ik doen als ik een storing heb aan mijn WKO installatie?

Algemeen

Als u een storing heeft aan uw WKO installatie neem dan contact op met onze afdeling Onderhoud & Service via telefoonnummer (040) 24 99 999.