Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. Onze huurders ontvangen altijd voor 1 mei een brief van ons met de nieuwe huurprijs. In deze brief staat alle informatie die voor u belangrijk is om te weten.

Heeft u moeite om rond te komen? 

Dat begrijpen wij. Het is niet altijd makkelijk. Helemaal met de hoge energiekosten en stijgende prijzen in de winkels. Laat het ons weten! Wij kijken graag met u mee en wijzen u bijvoorbeeld op financiële regelingen. ’thuis heeft ook een fonds als bestaande regelingen niet voldoende zijn. Neem contact met ons op om te kijken of u in aanmerking komt. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur via (040) 24 99 999.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Algemeen

De inkomensgrenzen voor huurtoeslag worden jaarlijks aangepast. Het kan zijn dat u nu wél recht heeft op huurtoeslag, ook al kwam u daar eerder niet voor in aanmerking. Op de website www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u een proefberekening maken. Via ‘Mijn toeslagen’ dient u een aanvraag voor huurtoeslag in. 

Voor meer informatie over huurtoeslag kunt u bellen naar de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 0543.

Wat is een streefhuur?

Algemeen

Een streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. Om de kwaliteit van een woning te bepalen, gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen.

U kunt deze bij ’thuis opvragen. De streefhuur ligt altijd ruim onder de maximale huurprijs die wij wettelijk mogen vragen. De streefhuur passen we elk jaar aan.  

Heb ik in 2024 nog recht op de wettelijke huurverlaging?

Algemeen

Dat is mogelijk. In 2023 heeft de overheid besloten dat een deel van de huurders van een sociale huurwoning een verlaging van de huur kan krijgen. U moet dit dan vóór 31 december 2024 aanvragen.

U komt hiervoor in aanmerking wanneer u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

  • uw kale huur hoger is dan € 577,91 én
  • u huurde deze woning al vóór 1 maart 2023 én
  • u heeft in 2023 of dit jaar nog geen wettelijke huurverlaging gehad én
  • het bruto huishoudinkomen in uw situatie over de afgelopen zes maanden niet hoger is geweest

dan;

  • Alleenstaand :                                                                                                    € 12.420
  • Alleenstaand met AOW:                                                                                 € 13.215 
  • Meerpersoonshuishouden:                                                                              € 16.185 
  • Meerpersoonshuishouden waarvan minimaal 1 persoon met AOW:       € 17.575 

Geldt dat voor u? Neem dan contact op met ons.

Let op: als u een huurverlaging krijgt dan is het belangrijk dat u zelf alvast uw nieuwe lagere huur doorgeeft aan de Belastingdienst in verband met toeslagen. Doet u dit niet dan krijgt u een lange periode teveel huurtoeslag (gebaseerd op de oude hogere huur) en moet u dit later terugbetalen.

’thuis geeft de nieuwe huurprijs ook door aan de Belastingdienst maar de Belastingdienst past daar niet direct de toeslag op aan. Dit gebeurt pas achteraf. Als u de wijziging zelf doorgeeft dan past de Belastingdienst het voorschot per maand wel direct daarop aan. 

 

Ik kom niet in aanmerking voor de wettelijke huurverlaging maar ik heb inmiddels wel een laag inkomen?

Algemeen

Het kan zijn dat u eerder op basis van het inkomen niet in aanmerking kwam voor de wettelijke huurverlaging, maar dat u daar  nu op basis van uw huidige inkomen wel voor in aanmerking komt. Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kijken na of u inderdaad in aanmerking komt voor de huurverlaging en passen dit alsnog toe. U kunt hiervoor bij ons terecht tot en met 30 december 2024.