Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. Onze huurders ontvangen altijd voor 1 mei een brief van ons met de nieuwe huurprijs. In deze brief staat alle informatie die voor u belangrijk is om te weten.

De huren vanaf 1 juli 2024

Voor het aanpassen van de huurprijzen van onze sociale- en vrije sector woningen werken we bij ’thuis met een streefhuur. Dat is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning.

Huurders die nu minder dan de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van maximaal 5,8%, zo groeien zij tot aan de streefhuur. Betaalt u al de streefhuur? Dan blijft voor u de huurprijs dit jaar gelijk. Betaalt u meer dan de streefhuur dan daalt uw huurprijs tot de streefhuur.

Heeft u moeite om rond te komen? 

Dat begrijpen wij. Het is niet altijd makkelijk. Helemaal met de hoge energiekosten en stijgende prijzen in de winkels. Laat het ons weten! Wij kijken graag met u mee en wijzen u bijvoorbeeld op financiële regelingen. ’thuis heeft ook een fonds als bestaande regelingen niet voldoende zijn. Neem contact met ons op om te kijken of u in aanmerking komt. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur via (040) 24 99 999.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Wanneer wordt mijn huurtoeslag aangepast en uitbetaald in verband met de nieuwe huur?

Algemeen

’thuis geeft de nieuwe huurprijzen door aan de Belastingdienst. U ziet de nieuwe huur dan op de Website van de belastingdienst / Mijn toeslagen.

De Belastingdienst past uw toeslag nog niet direct aan. Dat doen ze pas na afloop van 2024. Uw maandelijkse voorschot blijft dus hetzelfde. Als u daardoor te weinig toeslag heeft gekregen, dan betaalt de Belastingdienst die later nog uit.  

Als u de aangepaste huurtoeslag eerder wilt ontvangen, dan moet u zelf uw nieuwe huur doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past het uit te betalen bedrag aan als zij uw wijziging heeft ontvangen. U kunt uw nieuwe huur doorgeven wanneer u deze weet. Dat kan al als de nieuwe huur nog niet is ingegaan. U moet dan opletten dat u de juiste datum invult als ingangsdatum. Voor de jaarlijkse huuraanpassing is dat dus per 1 juli 2024.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst bij 'De hoogte van mijn huur verandert'.

Let op! Bewaar de brief met de nieuwe huur per 1 juli 2024 goed. Het kan zijn dat de Belastingdienst de nieuwe huurprijs wil controleren bij u. Dit kunt u dan laten zien met deze brief.

Tip: Als u een behoorlijke huurverlaging krijgt, dan is het sterk aan te raden om zelf direct uw nieuwe huurprijs door te geven aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u een lange periode te veel huurtoeslag ontvangt en dit weer terug moet betalen aan de Belastingdienst.

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Algemeen

De inkomensgrenzen voor huurtoeslag worden jaarlijks aangepast. Het kan zijn dat u nu wél recht heeft op huurtoeslag, ook al kwam u daar eerder niet voor in aanmerking. Op de website www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u een proefberekening maken. Via ‘Mijn toeslagen’ dient u een aanvraag voor huurtoeslag in. 

Voor meer informatie over huurtoeslag kunt u bellen naar de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 0543.

Wat is een streefhuur?

Algemeen

Een streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. Om de kwaliteit van een woning te bepalen, gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen.

U kunt deze bij ’thuis opvragen. De streefhuur ligt altijd ruim onder de maximale huurprijs die wij wettelijk mogen vragen. De streefhuur passen we elk jaar aan aan de hand van inflatie of verandering van de aftoppingsgrenzen.  

Hoe kan ik een bezwaar indienen tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Bent u het niet eens met de huurverhoging?
In een aantal gevallen kunt u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de website van de Huurcommissie.

Voor het indienen van een bezwaar kunt u:

 • Het bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie gebruiken. Dit vindt u op www.huurcommissie.nl;
 • Een brief schrijven waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de huurverhoging.

Uw bezwaarschrift moet u vóór 1 juli 2024 indienen bij ’thuis.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging heeft geen zin als:

 • U vindt dat uw woning niet goed wordt onderhouden;
 • Uw inkomen is gedaald;
 • U overlast ervaart.

In deze gevallen kunt u uiteraard wel bij ’thuis terecht.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met ons
Dat kan op werkdagen tussen 9.00 uur - 17.00 uur via telefoonnummer (040) 24 99 999.
Ook kunt een e-mail sturen naar info@mijn-thuis.nl.

Ik huur een sociale woning, woonwagen of standplaats bij ’thuis. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2024?

Algemeen

Dat is afhankelijk van de streefhuur van uw woning. Huurders, die nu minder dan de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van maximaal 5,8% tot aan de streefhuur.

Betaalt u al de streefhuur? Dan blijft de huurprijs gelijk.

Betaalt u meer dan de streefhuur? Dan daalt de huurprijs tot de streefhuur.

Of komt u in aanmerking voor de wettelijke huurverlaging? Ook dan daalt de huurprijs.

Heb ik in 2024 nog recht op de wettelijke huurverlaging?

Algemeen

Dat is mogelijk. In 2023 heeft de overheid besloten dat een deel van de huurders van een sociale huurwoning een verlaging van de huur kan krijgen. U moet dit dan vóór 31 december 2024 aanvragen.

U komt hiervoor in aanmerking wanneer u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • uw kale huur hoger is dan € 577,91 én
 • u huurde deze woning al vóór 1 maart 2023 én
 • u heeft in 2023 of dit jaar nog geen wettelijke huurverlaging gehad én
 • het bruto huishoudinkomen in uw situatie over de afgelopen zes maanden niet hoger is geweest

dan;

 • Alleenstaand: € 12.420
 • Alleenstaand met AOW: € 13.215 
 • Meerpersoonshuishouden: € 16.185 
 • Meerpersoonshuishouden waarvan minimaal 1 persoon met AOW: € 17.575 

Geldt dat voor u? Neem dan contact op met ons.

Let op: als u een huurverlaging krijgt dan is het belangrijk dat u zelf alvast uw nieuwe lagere huur doorgeeft aan de Belastingdienst in verband met toeslagen. Doet u dit niet dan krijgt u een lange periode teveel huurtoeslag (gebaseerd op de oude hogere huur) en moet u dit later terugbetalen.

’thuis geeft de nieuwe huurprijs ook door aan de Belastingdienst maar de Belastingdienst past daar niet direct de toeslag op aan. Dit gebeurt pas achteraf. Als u de wijziging zelf doorgeeft dan past de Belastingdienst het voorschot per maand wel direct daarop aan. 

 

Ik huur een vrije sector woning bij ’thuis. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2024?

Algemeen

Dat is afhankelijk van de streefhuur van uw woning. Huurders, die nu minder dan de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van maximaal 5,5% tot aan de streefhuur.

Betaalt u al de streefhuur? Dan blijft de huurprijs gelijk.

Betaalt u meer dan de streefhuur? Dan daalt de huurprijs tot aan de streefhuur. 

Ik huur een kamer bij ’thuis. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2024?

Algemeen

De huur van een kamer verhogen we per 1 juli 2024 met 5,3%.

Wanneer ontvang ik bericht over de huur per 1 juli 2024 en wanneer voeren jullie deze huuraanpassing door?

Algemeen

Voor 1 mei krijgen al onze huurders een brief van ons. Daarin staat de huurprijs vanaf 1 juli 2024 en alle informatie die verder belangrijk is om te weten. 

Let op: als u ook service- en/of andere kosten betaalt, kan het zijn dat deze vanaf 1 juli 2024 veranderen. Heeft u nog geen afrekening van deze kosten ontvangen, dan krijgt u die nog vóór 1 juli. In die afrekening staat dan de totale huur (kale huur + service- en warmtekosten) die u per 1 juli gaat betalen.

De jaarlijkse huuraanpassing gaat in op 1 juli 2024.

Ik kom niet in aanmerking voor de wettelijke huurverlaging maar ik heb inmiddels wel een laag inkomen?

Algemeen

Het kan zijn dat u eerder op basis van het inkomen niet in aanmerking kwam voor de wettelijke huurverlaging, maar dat u daar nu op basis van uw huidige inkomen wel voor in aanmerking komt. Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kijken na of u inderdaad in aanmerking komt voor de huurverlaging en passen dit alsnog toe. U kunt hiervoor bij ons terecht tot en met 30 december 2024.