Voorlopige woningaanbieding

Als u kandidaat bent voor een woning dan ontvangt u van ons een e-mail of sms-bericht. Hierin geven wij u informatie over de verdere gang van zaken. We vragen u dan ook om via Wooniezie aan te geven of u interesse heeft in de woning. Daarna nodigen wij u uit voor een intakegesprek of een groepsbezichtiging. 

Als u een woning accepteert via www.wooniezie.nl wordt u automatisch uitgeschreven als woningzoekende bij Wooniezie.

Veel gevraagd over Voorlopige woningaanbieding

Ik ben eerste kandidaat en ik heb mijn interesse in de woning via Wooniezie aangegeven. Hoe gaat het nu verder?

Nadat u uw interesse in de woning via www.wooniezie.nl heeft aangegeven, bellen wij u op. Wij plannen dan een intakegesprek met u in. Als u telefonisch niet bereikbaar bent, spreken wij een voicemailbericht in. Via e-mail doen wij u een voorstel voor een intakegesprek. Als u niet binnen 24 uur reageert op ons voorstel, gaan wij in gesprek met de volgende kandidaat.

Ik kom in aanmerking voor een woning. Hoe gaat het nu verder?

Als u kandidaat bent, ontvangt u van ons via e-mail en/of sms een bericht. Wij vragen u hierin om via www.wooniezie.nl aan te geven of u interesse heeft in de woning. Als u dat gedaan heeft en u heeft interesse, nodigen wij u uit voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken wij:

 • de woning en de omgeving van de woning;
 • wat u kunt overnemen van de vorige huurder;
 • uw persoonlijke gegevens;
 • het vervolgproces.

Als een kandidaat niet via e-mail of sms bereikbaar is, bellen wij de kandidaat.

Ik heb een intakegesprek bij u. Wat bespreken we en wat moet ik meenemen?

U dient het volgende mee te brengen:

 1. Geldig legitimatiebewijs van uzelf én uw eventuele partner.
 2. Uittreksel uit de Basisregistratie personen met adreshistorie. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan drie maanden. U kunt ook via www.mijnoverheid.nl uw adreshistorie printen, met gebruik van uw DigiD.
 3. Inkomensgegevens van uzelf en uw eventuele partner, waaronder de meest recente Inkomensverklaring 2018 van de Belastingdienst (aan te vragen via mijn.overheid.nl of de Belastingtelefoon 0800-0543); uw jaaropgave van 2018  en uw 2 meest recente salarisstroken en/of uitkeringsspecificaties. Let op: zonder de Inkomensverklaring van de Belastingdienst kan de woning niet aan u worden aangeboden en gaan wij door naar de volgende kandidaat.
 4. De ingevulde verhuurderverklaring (wanneer u nu of in de afgelopen vijf jaar een zelfstandige woonruimte huurt/huurde). Deze kunt u bij uw huidige of vorige verhuurder opvragen.
 5. Bankafschrift waarop de storting van uw loon/uitkering te zien is.

Als er aanleiding voor is kijken we tijdens dit gesprek naar uw woonverleden en eventuele schulden. Als alle papieren in orde zijn dan bieden wij u de woning aan. Wij geven u informatie over de woning en hoe het verder gaat

Mag ik voor het intakegesprek eerst de woning bezichtigen?

Nee, u kunt de woning niet voor het intakegesprek bezichtigen. Tijdens het intakegesprek bekijken we eerst of u in aanmerking komt voor de woning. Komt u in aanmerking voor de woning dan mag u de woning gaan bezichtigen.

Hoe controleren jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

Wij controleren uw inkomen via uw inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst van afgelopen jaar. Ook kijken wij op uw loonstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden.

Mag ik een woning weigeren?

U mag onbeperkt woningaanbiedingen weigeren onder de voorwaarde dat u altijd reageert op een woningaanbieding.

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen. Ik krijg mijn papieren niet op tijd in orde. Wat kan ik doen?

Bel ons op (040) 24 99 999. Wij kijken of er een mogelijkheid is om u uitstel te geven.

Ik heb een woning gekregen, maar nu wil ik de woning toch niet accepteren. Wat nu?

Er zijn 2 situaties mogelijk:

 1. U tekent de huurovereenkomst niet. Dan moet u ons een vergoeding betalen omdat wij de woning voor u vrij hebben gehouden. De vergoeding bestaat uit maximaal één maand de netto huur van deze woning én € 35,00 administratiekosten.
 2. U heeft de huurovereenkomst al ondertekend. Dan gelden de regels voor een huuropzegging. U verliest uw inschrijfduur. Weet u zeker dat u de woning toch niet wilt huren? Neemt u dan contact op met de verhuurmakelaar.

Hoe weet ik na een groepsbezichtiging wie de woning krijgt?

In Wooniezie kunt u zien op welke plaats u geeindigd bent en aan welke kandidaat de woning is aangeboden.

Ik heb na de bezichtiging van de woning toch geen interesse in de woning. Hoe kan ik dit aan jullie doorgeven?

U kunt dit ons via www.wooniezie.nl laten weten. Graag ontvangen we ook via e-mail het ingevulde acceptatie-/weigeringsformulier terug. U kunt hierop opschrijven waarom u geen interesse heeft in de woning.

Wat is een taakstelling met de gemeente?

Gemeenten verplichten woningcorporaties om jaarlijks een afgesproken aantal huurwoningen aan te bieden aan bijzondere doelgroepen. Het gaat dan om cliënten uit bepaalde zorginstellingen en om asielzoekers met een verblijfsdocument. Dit worden taakstellingen genoemd.

Ik heb een uitnodiging voor de groepsbezichtiging ontvangen maar ik kan helaas niet op dat tijdstip. Kan het tijdstip van de groepsbezichtiging aangepast worden?

Nee, dat kan niet.  Wel kunt u iemand anders toestemming geven die voor u naar de groepsbezichtiging komt. 

De toestemming mag bestaan uit een kort briefje waarop uw handtekening staat en de naam van uw vervanger.

Voor de groepsbezichtiging neemt uw vervanger de volgende papieren mee:

 • de toestemmingsbrief
 • kopie van uw legitimatiebewijs
 • legitimatiebewijs van de vervanger

Ik heb een uitnodiging voor een groepsbezichtiging. Welke papieren moet ik meenemen?

Tijdens de bezichtiging vragen wij u om uzelf te legitimeren. Neem daarom uw legitimatiebewijs mee.

Wanneer u als eerste in aanmerking komt voor de woning én u heeft interesse in de woning dan moeten binnen 2 werkdagen na de bezichtiging de onderstaande documenten bij ons zijn. Dat mag per e-mail of u geeft ze persoonlijk af.

Let op: zonder de Inkomensverklaring van de Belastingdienst kan de woning niet aan u worden aangeboden.

 • Uittreksel uit de Basisregistratie personen met adreshistorie. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan drie maanden. U kunt ook via www.mijnoverheid.nl uw adreshistorie printen. 
 • Inkomensgegevens van uzelf en uw eventuele partner, waaronder de meest recente Inkomensverklaring 2018 van de Belastingdienst. U kunt de inkomensverklaring aanvragen via mijnoverheid.nl of de Belastingtelefoon 0800-0543.
 • Uw 2 meest recente salarisstroken en/of uitkeringsspecificaties.
 • Een ingevulde verhuurderverklaring.  Deze is alleen nodig wanneer u nu of in de afgelopen vijf jaar een zelfstandige woonruimte huurt/huurde. Deze kunt u bij uw huidige of vorige verhuurder opvragen.
 • Bankafschrift waarop de storting van uw salaris/uitkering te zien is.

Kan ik meer dan 1 woning tegelijk aangeboden krijgen?

Als u voor meerdere woningen kandidaat nummer 1 bent geworden, kunt u voor 2 woningen een aanbiedig krijgen.