Passend toewijzen

Er gelden vanuit de overheid regels voor het verhuren van woningen. Dat betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo zorgen wij er voor dat mensen met een lager inkomen verhuizen naar een betaalbare woning. Welke woningen voor u passend zijn, ziet u in het schema 'Passend toewijzen bij ’thuis'. 

Vraag voordat u een woning gaat zoeken een inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst. Dit kan gratis via telefoon 0800 0543 of via de website van de Belastingdienst. U krijgt die dan over 2018 of 2019. Maar wij willen weten wat uw (belastbaar) inkomen is over 2020. Daarom verhogen wij het inkomen op uw inkomensverklaring met een percentage:

  • 6,13% als u een inkomensverklaring over 2018 heeft,
  • 2,32% als u een inkomensverklaring over 2019 heeft.

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Ik huur een woning van jullie. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Als u al een woning bij ons huurt verandert er niets voor u. Passend toewijzen geldt pas als u op zoek gaat naar een andere woning.

Hoe weet ik welke woning ik kan huren met mijn inkomen?

Welke woning u kunt huren hangt af van de gezinssamenstelling en het verzamelinkomen. Op www.wooniezie.nl vindt u bij 'Passend toewijzen' hierover meer informatie. In het schema 'Passend toewijzen bij ’thuis' ziet u op welke woningen (van ’thuis) u mag reageren met uw inkomen en samenstelling huishouden.

Op www.wooniezie.nl adverteren wij alle vrijkomende woningen. Als u inlogt, ziet u automatisch alleen die woningen die passen bij uw inkomen. Let op: u moet er wel voor zorgen dat de gegevens over uw inkomen (én dat van een eventuele partner) en huishoudgrootte altijd kloppen. Als blijkt bij controle dat uw gegevens niet kloppen, dan kunnen we u de woning niet aanbieden. 

Omdat Woonbedrijf alleen adverteert op Wooniezie worden deze woningen niet getoond bij het passend aanbod. Alleen bij het complete aanbod op Wooniezie worden de woningen van Woonbedrijf zichtbaar. Om op de woningen van Woonbedrijf te kunnen reageren heeft u een inschrijving nodig bij Woonbedrijf.

Wat betekent passend toewijzen voor mij als woningzoekende?

Als u op zoek bent naar een woning, komt u niet automatisch in aanmerking voor elke huurwoning. Bij het aanbieden van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen. Kinderen tellen we niet mee. Dit totale inkomen noemen wij verzamelinkomen. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle meeverhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Welke woningen dat zijn ziet u in het schema 'Passend toewijzen bij ’thuis.