Passend toewijzen

Er gelden vanuit de overheid regels voor het verhuren van woningen. Dat betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo zorgen wij er voor dat mensen met een lager inkomen verhuizen naar een betaalbare woning. Welke woningen voor u passend zijn, ziet u in het schema 'Passend toewijzen bij ’thuis'. 

Vraag voordat u een woning gaat zoeken een inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst. Dit kan gratis via telefoon 0800 0543 of via de website van de Belastingdienst. U krijgt die dan over 2022 of 2023. Maar wij willen weten wat uw (belastbaar) inkomen is over 2024. Daarom verhogen wij het inkomen op uw inkomensverklaring met een percentage:

  • 17,01% als u een inkomensverklaring over 2022 heeft

  • 8,32% als u een inkomensverklaring over 2023 heeft

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Wat betekent passend toewijzen voor mij als woningzoekende?

Algemeen

Als u op zoek bent naar een woning, komt u niet automatisch in aanmerking voor elke huurwoning. Bij het aanbieden van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen. Kinderen tellen we niet mee. Dit totale inkomen noemen wij verzamelinkomen. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle meeverhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Welke woningen dat zijn ziet u in het schema 'Passend toewijzen bij ’thuis.

Hoe weet ik welke woning ik kan huren met mijn inkomen?

Algemeen

Welke woning u kunt huren hangt af van de gezinssamenstelling en het verzamelinkomen. Op www.wooniezie.nl vindt u bij 'Passend toewijzen' hierover meer informatie. In het schema 'Passend toewijzen bij ’thuis' ziet u op welke woningen (van ’thuis) u mag reageren met uw inkomen en samenstelling huishouden.

Op www.wooniezie.nl adverteren wij alle vrijkomende woningen. Als u inlogt, ziet u automatisch alleen die woningen die passen bij uw inkomen. Let op: u moet er wel voor zorgen dat de gegevens over uw inkomen (én dat van een eventuele partner) en huishoudgrootte altijd kloppen. Als blijkt bij controle dat uw gegevens niet kloppen, dan kunnen we u de woning niet aanbieden. 

Ik huur een woning van jullie. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Als u al een woning bij ons huurt verandert er niets voor u. Passend toewijzen geldt pas als u op zoek gaat naar een andere woning.

Mijn inkomen is op dit moment (veel) lager dan wat op de inkomensverklaring staat. Mag ik nu reageren op een goedkopere woning?

Algemeen

Ja, u kunt reageren op goedkopere woningen. Zorg dat uw nieuw inkomen goed is ingevuld bij uw persoonlijke gegevens van uw inschrijving. Wij vragen u wel aan te tonen met loonstroken, dat uw inkomen lager is. Het inkomen moet dan passend zijn bij de woning waarop u reageert.

Mijn inkomen is op dit moment (veel) hoger dan wat er op de inkomensverklaring staat. Mag ik nu reageren op een duurdere woning?

Algemeen

Ja, u kunt reageren op duurdere woningen. Zorg dat uw nieuwe inkomen goed is ingevuld bij uw persoonlijke gegevens van uw inschrijving. Wij vragen u wel aan te tonen met loonstroken, dat uw inkomen hoger is. Het inkomen moet dan passend zijn bij de woning waarop u reageert.

Ik heb veel spaargeld of eigen vermogen. Mag ik reageren op een duurdere huurwoning?

Algemeen

U kunt geen duurdere woning huren. Uw eigen spaargeld telt niet mee bij het verzamelinkomen van de Belastingdienst. In het verzamelinkomen dat op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat, is de rente uit dit spaargeld wel meegenomen.

 Er is vanaf 2022 een uitzondering voor ouderen met vermogen. U kunt contact met ons opnemen:

  •  Wanneer u alleenstaand en AOW-gerechtigd bent én uw vermogen is hoger dan € 140.213 (prijspeil 2024);
  • Wanneer er sprake is van een meerpersoonshuishouden en minimaal 1 AOW-gerechtigde én het vermogen is hoger dan € 177.301 (prijspeil 2024).