Medehuurderschap

U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat. Bent u getrouwd met, of geregistreerd partner van de hoofdhuurder? Dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Woont u al meer dan 2 jaar samen, of heeft u een duurzaam gemeenschappelijke huishouding maar bent u niet getrouwd of geen geregistreerd partner? Dan kan het verstandig zijn om medehuurderschap aan te vragen. Dat kan via de groene knop 'Inwoning of medehuurderschap aanvragen'. Nadat u het formulier heeft verstuurd, beoordeelt ’thuis uw aanvraag.

U mag de afgelopen 6 maanden geen overlast hebben veroorzaakt en u mag geen huurachterstand hebben.

Veel gevraagd over Medehuurderschap

Wat is het verschil tussen inwoning en medehuurderschap?

In het huurcontract staat wie de huurder van de woning is. De hoofdhuurder is verantwoordelijk voor het naleven van de regels uit de huurovereenkomst. De persoon die bij u inwoont heeft niet automatisch dezelfde rechten en plichten als u. Als u de huur opzegt heeft de inwoner geen recht op voortzetting van de huurovereenkomst. Bij medehuurderschap is dat wel het geval.

Wanneer kan ik medehuurderschap aanvragen?

Voor het aanvragen van medehuurderschap gelden de volgende regels:

  • Er is aantoonbaar, een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder;
  • U vraagt medehuurderschap aan met de bedoeling om de duurzaam gemeenschappelijke huishouding voort te zetten in de toekomst. Het is geen doelstelling om op korte termijn zelf hoofdhuurder te worden van de woning.
  • U heeft voldoende inkomen om aan de huurverplichtingen te voldoen. 

Denkt u in aanmerking te komen voor medehuurderschap? Vraag dit dan aan via de groene knop 'Inwoning of medehuurderschap aanvragen'. 

Wat is een duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Als u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met de huurder, dan woont u daadwerkelijk samen met de huurder in de woning en deelt u de kosten van de huishouding. U en de huurder hebben de wens om voor altijd samen te wonen. Ook bent u bij de gemeente gedurende deze periode op uw adres ingeschreven.

Kan ik als mantelzorger medehuurder worden?

U kunt medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op het adres van de huurovereenkomst. Daarnaast vragen wij u te bewijzen, dat u samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is. En dat u samen de kosten voor uw huishouden betaalt. Dit moet blijken uit documenten.
Voldoet u aan deze voorwaarden? Vraag dan toestemming aan voor medehuurderschap via de groene knop 'Inwoning of medehuurderschap aanvragen'.
Voldoet u niet aan deze voorwaarden? U kunt wel toestemming voor inwoning krijgen.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht eigenlijk geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet voor langere tijd. Er is 1 uitzondering. Als het kind 35 jaar of ouder is en al zijn hele leven bij zijn/haar ouders inwoont en hier ook wil blijven wonen. Dit kunt u laten zien met een historisch uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie. Geldt deze uitzondering voor u? Vraag dan toestemming aan voor medehuurderschap via de groene knop 'Inwoning of medehuurderschap aanvragen'.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Wij kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Is dat niet het geval? Dan stellen wij als voorwaarde dat u minimaal 2 jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerde. Dien de aanvraag in via de groene knop 'Huur opzeggen'. In het formulier leest u welke papieren wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan moet uw ex-partner de huur opzeggen en kunt u niet in de woning blijven wonen.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

De huurachterstand moet u eerst samen afbetalen. Daarna zegt u gedeeltelijk de huur op via de groene knop 'Huur opzeggen'. In het formulier staat welke papieren u verder mee moet sturen. De opzegtermijn is een maand.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de wetgeving. Daarom mag het toetsingsinkomen van beide huurders hoger zijn dan de wettelijke grens en wordt er niet opnieuw getoetst.