Leefbaarheid

Goed wonen gaat verder dan de woning zelf. Je voelt je pas prettig in je eigen huis als de woonomgeving dit ook is. Een buurt waar je je welkom voelt. Schoon, veilig en aangenaam. Zo’n buurt, die maak je natuurlijk niet alleen. Daarom werken wij daar samen met onze bewoners aan, luisteren naar hun ideeën en steunen hun initiatieven. Samen steken we de handen uit de mouwen. Zo zorgen we voor een fijne omgeving. Een buurt waar mensen prettig kunnen (samen)leven. Samen ’thuis.

Leefbaarheidsbudget

’thuis ondersteunt van harte de activiteiten die buurtbewoners organiseren voor een betere leefbaarheid in een buurt. Wij hebben hiervoor een bedrag beschikbaar. Wij noemen dat het leefbaarheidsbudget. U weet het beste waar behoefte aan is in uw straat, buurt of wijk. Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? Vraag dan een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget aan via de groene knop 'Leefbaarheidsbudget aanvragen'. Misschien krijgt u van ons een vergoeding.

Na afloop vragen wij u om een kort verslag (graag met foto van de activiteit). Het verslag gebruiken we voor publiciteit en promotie rondom leefbaarheid.

Veel gevraagd over Leefbaarheid

De ramen van mijn woning/gebouw zijn niet goed gewassen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Is de glazenwasser niet geweest of is er niet volgens afspraak schoon gemaakt? U kunt dit bij de buurtbeheerder melden door te bellen naar het algemene telefoonnummer (040) 24 99 999 of een e-mail te sturen naar info@mijn-thuis.nl.

Er zit graffiti op mijn huis of in de buurt van mijn huis. Wat nu?

Algemeen

U kunt dit bij de buurtbeheerder melden of via deze website. Ga hiervoor naar de pagina Reparatieverzoek en klik op de groene knop 'Reparatieverzoek indienen'.

Ik ben mijn milieu- of afvalpas kwijt om het restafval in de container te doen.

Algemeen

U kunt bij de gemeente een nieuwe pas aanvragen. Mogelijk moet u hiervoor betalen. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie.

Ik heb geen container bij mijn woning. Bij wie meld ik dat?

Algemeen

Containers krijgt u niet van ons, maar van uw gemeente. Neemt u contact met uw gemeente.

Kan ik een sponsorverzoek bij jullie doen?

Algemeen

In de nieuwe Woningwet staat dat wij sinds 1 juli 2015 niet meer mogen sponsoren. Wij mogen wel ‘bijdragen aan leefbaarheid’. Dit zijn activiteiten van bewoners die zorgen voor verbetering van de woning of de directe omgeving.

Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? Vraag ons dan een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget door te klikken op de groene knop 'Leefbaarheidsbudget aanvragen'. Misschien krijgt u van ons een vergoeding.

Waar vind ik informatie over het afvoeren van afval?

Algemeen

Dat is per gemeente verschillend. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie.

Wat doen jullie met spullen op de galerij/in de algemene ruimte die er niet horen?

Algemeen

Wij vinden het prettig als u als bewoner zelf het initiatief neemt en de persoon, die de spullen op deze plek heeft geplaatst op zijn/haar gedrag aanspreekt en het vriendelijke verzoek doet de spullen weg te halen. Als deze persoon dat niet doet, dan verzoeken wij u dit bij onze buurtbeheerder te melden. 

Onze buurtbeheerder bespreekt dit dan met de betreffende persoon, zodat de spullen alsnog door hem/haar worden opgeruimd of wij doen dat dan op zijn/haar kosten.

Als niet bekend is wie de spullen daar neer heeft gezet, dan verzoeken wij u dit rechtstreeks bij onze buurtbeheerder te melden. 

Ik maak mij zorgen over de buren, hun woning is erg vervuild. Wat kan ik doen?

Algemeen

Iedere gemeente heeft een organisatie die zich bezighoudt met erg vervuilde woningen. De vervuiling is vaak een teken van meer problemen. Melden kan de bewoner(s) helpen de problemen te doorbreken. U kunt direct met de gemeente bellen, of met ons.

Waar meld ik overlast van afval of een ander probleem in mijn buurt?

Algemeen

Voor het melden van overlast van vuilnis kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont.

Ook kunt u gebruik maken van de BuitenBeter app. U kunt via deze app een probleem of overlast direct melden bij uw gemeente. In deze app is het ook mogelijk om foto's toe te voegen.

Voor welke activiteiten kun je een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget krijgen?

Algemeen

Het gaat om activiteiten die bijdragen aan het schoon, heel en veilig maken van de woonomgeving, of activiteiten die voor verbinding zorgen tussen buurtbewoners.

Enkele voorbeelden van activiteiten die we de afgelopen jaren hebben goedgekeurd:

  • Creëren van een inloopmogelijkheid voor bewoners met als doel om elkaar te ontmoeten;
  • Opknappen van de centrale entree in een gebouw;
  • Veiligheidsverbeteringen in een gebouw;
  • Opruimdagen in de wijk;
  • Gezamenlijke aanpak van achterpaden;
  • Realisatie van een eenvoudige fietsenstalling bij appartementencomplex.

Ik maak mij zorgen om een buurtbewoner. Wat kan ik doen?

Algemeen

Maakt u zich zorgen om een buurtbewoner? Fijn dat u alert bent.

Belt u dan met ons. Onze buurtbeheerder kan een kijkje gaan nemen op het betreffende adres.