Onderverhuur en huisbewaring

Als u bij ’thuis een woning huurt, dan moet u zelf in deze woning wonen. U mag uw huurwoning niet doorverhuren of onderverhuren aan een ander. Verhuurt u uw huurwoning toch zonder toestemming van ’thuis? Dan loopt u het risico dat u uit uw woning wordt gezet.

Het kan voorkomen dat u tijdelijk niet zelf in uw huurwoning kunt wonen. Bijvoorbeeld als u een paar maanden naar het buitenland gaat voor werk of stage. Of omdat u gaat ‘proef-samenwonen’ met uw partner voordat u beslist om echt te gaan samenwonen. Het is dan in sommige situaties mogelijk dat een ander persoon op uw huis past. Wij noemen dat huisbewaring.

Wat betekent huisbewaring bij ’thuis?
U geeft uw woning tijdelijk in ‘bewaring’ maar blijft wel zelf huurder van de woning.
U blijft dus ook zelf verantwoordelijk voor:

 • het op tijd betalen van de huur;
 • het voorkomen van overlast;
 • het geven van alle medewerking bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij reparaties bij een lekkage. 

Huisbewaring duurt minimaal drie maanden en maximaal één jaar
Het is niet mogelijk de huisbewaringstermijn te verlengen. Aan het eind van de afgesproken periode beëindigen we de huurovereenkomst, of keert u terug in uw woning. De huisbewaarder heeft in géén geval recht op de woning.

Vertel het ons als u langer dan 6 weken niet in uw eigen woning verblijft
Als u geen gebruik wilt maken van huisbewaring bent u verplicht om ’thuis op de hoogte te brengen als u langer dan 6 weken niet in uw eigen woning verblijft. Dit staat in de algemene huurvoorwaarden die u bij het ondertekenen van uw huurovereenkomst heeft gekregen.

Veel gevraagd over Onderverhuur en huisbewaring

Wanneer kom ik in aanmerking voor huisbewaring?

Algemeen

U kunt u in aanmerking komen voor huisbewaring als u tijdelijk geen gebruik kunt maken van uw woning door:

 • werk, stage of studie buiten de regio;
 • langdurige verpleging of verzorging;
 • een langdurige (wereld)reis;
 • proef-samenwonen;
 • een andere, zwaarwegende, reden.

Vertel het ons als u langer dan 6 weken niet in uw eigen woning verblijft
Als u geen gebruik wilt maken van huisbewaring bent u verplicht om ’thuis op de hoogte te brengen als u langer dan 6 weken niet in uw eigen woning verblijft. Dit staat in de algemene huurvoorwaarden die u bij het ondertekenen van uw huurovereenkomst heeft gekregen.

Hoe vraag ik huisbewaring aan?

Algemeen

Minimaal 2 maanden voordat u vertrekt, moet u toestemming aan ons vragen voor huisbewaring. U kunt huisbewaring aanvragen door een e-mail te sturen naar info@mijn-thuis.nl. U mag ons ook bellen op telefoonnummer (040) 24 99 999. 

Bij uw e-mail ontvangen wij graag ook de volgende documenten:

 • Bewijs waaruit blijkt dat u als hoofdhuurder voor een langere periode de woning verlaat. Bijvoorbeeld een stagecontract, vliegticket of documenten waaruit blijkt dat u wilt gaan proef samenwonen.
 • BRP met adreshistorie van de persoon die uw huis wilt gaan bewaren (de huisbewaarder).
 • Geldig ID van de huisbewaarder.
 • Een verhuurdersverklaring van de huisbewaarder.

Wij nemen geen aanvragen in behandeling als de woning al zonder onze toestemming door een andere bewoner wordt gebruikt. Dit is niet toegestaan. De huisbewaarder woont dan illegaal in uw woning.