Huurprijs

Voor het gebruik van uw woning betaalt u elke maand huur. In de brief over de huuraanpassing die wij jaarlijks versturen staat de huurprijs die u vanaf 1 juli moet betalen. 

Bij ’thuis gebruiken we nog maar zes streefhuren voor onze sociale huurwoningen: € 415, € 530, € 595, € 630, € 675 of € 760 p/mnd. De streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van uw woning.

Om de kwaliteit van uw woning te bepalen, gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen. De streefhuur ligt altijd onder de wettelijke maximale huurprijs.

De streefhuur passen we elk jaar aan. Nieuwe huurders betalen automatisch de streefhuur die geldt voor de woning. Bij zittende huurders groeien huurprijs en streefhuur door de jaarlijkse huuraanpassing naar elkaar toe.

Veel gevraagd over Huurprijs

Wat is huurgewenning?

Algemeen

Huurgewenning is bedoeld om de overgang van uw oude naar uw nieuwe huurprijs betaalbaar te maken. U kunt recht hebben op huurgewenning als uw nieuwe kale huurprijs veel hoger is dan uw oude kale huurprijs.

U kunt huurgewenning aanvragen als u verhuist vanwege de sloop van uw woning en huurgewenning is afgesproken in het Sociaal Plan. De precieze afspraken over de huurgewenning leest u in het Sociaal Plan.

Meestal ontvangt u vijf jaar lang een bijdrage voor uw huur over het verschil tussen uw oude en uw nieuwe huurprijs minus € 50,- en na verrekening van de huurtoeslag. Deze bijdrage neemt jaarlijks met 20% af.

U moet eerst huurtoeslag aanvragen en u mag bij maximaal 1 verhuizing gebruik maken van de regeling.

De bijdrage wordt eenmalig bepaald en staat voor vijf jaar vast, ook als in de tussentijd uw inkomen of uw gezinssituatie veranderen.

Waaruit bestaat de huurprijs die ik betaal voor mijn woning?

Algemeen

De huurprijs bestaat uit twee delen:

Kale huur
Dit is het bedrag dat u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. Daarbij horen voorzieningen als de berging en de CV-installatie.

Servicekosten
Deze kosten betaalt u voor diensten waar u samen met andere huurders gebruik van maakt, zoals

  • stroomverbruik, verwarmingskosten of waterverbruik voor algemene ruimtes;
  • liftonderhoud;
  • schoonmaakkosten;
  • tuinonderhoud.

U vindt de specificatie van uw eigen huurprijs in uw huurcontract of de jaarlijkse brief over de huuraanpassing op 1 juli.

Wat merk ik als huurder van het huurprijsbeleid?

Algemeen

De gevolgen hiervan zijn per woning anders. De streefhuur van een woning kan hoger of lager zijn dan de huidige huurprijs van de woning. De huurprijs en streefhuur van de woning groeien bij de jaarlijkse huuraanpassing langzaam naar elkaar toe.

Nieuwe huurders betalen automatisch de streefhuur die geldt voor de woning.

Wat is een streefhuur?

Algemeen

Een streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. Om de kwaliteit van een woning te bepalen gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen. U kunt deze bij ’thuis opvragen.

De streefhuur ligt altijd ruim onder de maximale huurprijs die wij wettelijk mogen vragen. De streefhuur passen we elk jaar aan.  

Hoe kan ik mijn streefhuur uitrekenen?

Algemeen

De woningwaardering van uw woning bepaalt welke van de vijf streefhuren uw woning krijgt. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huurprijs voor uw woning te bepalen. In de woningwaardering krijgt uw woning bijvoorbeeld punten voor:

  • voor de oppervlakte;
  • de WOZ-waarde. Deze kunt u vinden via www.wozwaardeloket.nl;
  • het energielabel. Deze kunt u opvragen via www.zoekuwenergielabel.nl;
  • het aantal toiletten;
  • aanwezigheid van een douche en/of bad.

Uw kunt dit zelf berekenen op de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl.

In het 'Schema huurprijsbeleid 2022' ziet u welke streefhuur hoort bij welke categorie punten.

Heeft u zonnepalen en betaalt u hiervoor servicekosten? Dan houden wij de zonnepanelen buiten de berekening van de woningwaardering. De zonnepanelen hebben dus geen invloed op de streefhuur.

De huurprijs van het huis van de buren is lager dan die van mijn woning. Hoe kan dat?

Algemeen

Dat kan te maken hebben met verschillende dingen. Bijvoorbeeld de buren wonen al heel lang in de woning. Zij hebben daarom een lagere huurprijs. Bij een verhuizing bepaalt ’thuis een nieuwe huurprijs. Deze kan anders zijn dan de oudere huurprijs van uw buren.
Ook kan het zijn dat uw woning aanpassingen heeft. Bijvoorbeeld een vaste trap naar zolder of dubbel glas, die de buren niet hebben. Iedere huurovereenkomst die wij afsluiten, is een persoonlijke afspraak tussen huurder en verhuurder. Bij het bepalen van de nieuwe huurprijs houden we ons eigen huurprijsbeleid aan en de dan geldende regels en wetten.

Mijn nieuwe buren betalen minder huur dan ik. Hoe kan dat?

Algemeen

Nieuwe huurders betalen de streefhuur die past bij de woning. De streefhuur wordt jaarlijks aangepast. Bij zittende huurders groeien huurprijs en streefhuur door de jaarlijkse huuraanpassing naar elkaar toe. Daardoor kan het zijn dat u een ander bedrag aan huur betaalt dan uw buurman.

De nieuwe bewoner van mijn huurwoning betaalt minder huur dan ik betaalde. Hoe kan dat?

Algemeen

Als de huur van een woning is opgezegd, bepalen wij altijd een nieuwe huurprijs. In de nieuwe Woningwet staat vast dat we woningen 'passend' moeten toewijzen. Door de huren van een aantal woningen te verlagen, kunnen we ook woningen verhuren aan woningzoekenden in de laagste inkomensgroep.