Huurprijs

Voor het gebruik van uw woning betaalt u elke maand huur. In de brief over de huuraanpassing die wij jaarlijks versturen, staat de huurprijs die u vanaf 1 juli moet betalen. 

Bij ’thuis gebruiken we zes streefhuren voor onze sociale huurwoningen: € 430, € 540, € 605, € 650, € 695 of € 875 p/mnd. De streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van uw woning.

Om de kwaliteit van uw woning te bepalen, gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen. De streefhuur ligt altijd onder de wettelijke maximale huurprijs.

De streefhuur passen we elk jaar aan. Nieuwe huurders betalen automatisch de streefhuur die geldt voor de woning. Bij zittende huurders groeien huurprijs en streefhuur door de jaarlijkse huuraanpassing naar elkaar toe.

Veel gevraagd over Huurprijs

Waaruit bestaat de prijs die ik betaal voor mijn huurwoning?

Algemeen

De prijs bestaat uit twee delen:

  • Kale / netto huur: dit is het bedrag dat u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. Daarbij horen voorzieningen als de berging en de CV-installatie.
  • Service- en warmtekosten: deze kosten betaalt u voor diensten waar u samen met andere huurders gebruik van maakt, zoals stroomverbruik, verwarmingskosten of waterverbruik voor algemene ruimtes; liftonderhoud; schoonmaakkosten; tuinonderhoud.

U vindt de specificatie van uw eigen huurprijs in uw huurcontract en in de jaarlijkse brief over de huuraanpassing op 1 juli.

Wat is een streefhuur?

Algemeen

Een streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. Om de kwaliteit van een woning te bepalen, gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen.

U kunt deze bij ’thuis opvragen. De streefhuur ligt altijd ruim onder de maximale huurprijs die wij wettelijk mogen vragen. De streefhuur passen we elk jaar aan aan de hand van inflatie of verandering van de aftoppingsgrenzen.  

Hoe kan ik mijn streefhuur uitrekenen?

Algemeen

De woningwaardering van uw woning bepaalt welke van de zes streefhuren uw woning krijgt. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huurprijs voor uw woning te bepalen. In de woningwaardering krijgt uw woning bijvoorbeeld punten voor:

Uw kunt dit zelf berekenen op de website van de Huurcommissie.

In het 'Schema huurprijsbeleid 2024' ziet u welke streefhuur hoort bij welke categorie punten.

De huurprijs van de woning van de buren is lager dan die van mijn woning. Hoe kan dat?

Algemeen

Dat kan te maken hebben met verschillende dingen. Bijvoorbeeld de buren wonen al heel lang in de woning. Zij hebben daarom een lagere huurprijs.

Bij een verhuizing bepaalt ’thuis een nieuwe huurprijs. Dat is de streefhuur van de woning op dat moment. Deze kan anders zijn dan de huurprijs van de vorige bewoners.

Ook kan het zijn dat uw woning aanpassingen heeft. Bijvoorbeeld een vaste trap naar zolder of dubbel glas, die de buren niet hebben. Iedere huurovereenkomst die wij afsluiten, is een persoonlijke afspraak tussen huurder en verhuurder. Bij het bepalen van de nieuwe huurprijs houden we ons eigen huurprijsbeleid met streefhuren aan en de geldende regels en wetten.

Mijn nieuwe buren betalen minder huur dan ik. Hoe kan dat?

Algemeen

Nieuwe huurders betalen de streefhuur die past bij de woning. De streefhuur wordt jaarlijks aangepast. Bij zittende huurders groeien huurprijs en streefhuur door de jaarlijkse huuraanpassing naar elkaar toe. Daardoor kan het zijn dat u een ander bedrag aan huur betaalt dan uw buren.

Het kan ook met een andere streefhuur te maken hebben. In principe hebben ‘soortgelijke’ woningen in onze complexen dezelfde streefhuur maar het kan voorkomen dat de streefhuur niet hetzelfde is omdat woningen in dezelfde straat toch een ander puntenaantal in de woningwaardering hebben. Woningen die precies hetzelfde lijken zijn dat toch niet altijd.

En er kan een wettelijke huurverlaging zijn toegepast vanuit de overheid. Hiervoor komt een deel van de huurders van een sociale huurwoning dit jaar in aanmerking op basis van inkomen en huurprijs.

De nieuwe bewoner van mijn huurwoning betaalt minder huur dan ik betaalde. Hoe kan dat?

Algemeen

Nieuwe huurders betalen de streefhuur die past bij de woning. De streefhuur wordt jaarlijks aangepast. Bij zittende huurders groeien huurprijs en streefhuur door de jaarlijkse huuraanpassing naar elkaar toe. Daardoor kan het zijn dat u een ander bedrag aan huur betaalde dan de nieuwe bewoner van uw woning.