Servicekosten

Naast de maandelijkse netto huur (kale huur) betalen veel huurders een bedrag aan servicekosten. Dit is een vergoeding voor extra diensten, zoals schoonmaak van algemene ruimten, elektriciteit, water en tuinonderhoud. 

Het bedrag dat u betaalt voor de servicekosten is een voorschot. Aan het begin van het nieuwe jaar verrekenen wij de precieze kosten met de door u betaalde voorschotten. U ontvangt voor 1 juli hiervan een afrekening en als het nodig is passen wij de voorschotten aan.

Let op: heeft u uw afrekening servicekosten niet ontvangen voor 1 juli 2022? Dan ontvangt u van ons een brief waarin staat dat deze later is. Uw afrekening servicekosten ontvangt u dan zo snel mogelijk.

Veel gevraagd over Servicekosten

Wat zijn voorbeelden van servicekosten?

Algemeen

Voorbeelden van servicekosten zijn: stroomverbruik, verwarmingskosten of water voor algemene ruimtes, kosten voor de lift, schoonmaakkosten en groenonderhoud.

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Algemeen

Dat staat in de huurovereenkomst. Woont u al langer in de woning? Kijk dan in de brief van de jaarlijkse huuraanpassing. Die ontvangt u ieder jaar voor 1 mei. U kunt bij ons ook een huurspecificatie aanvragen via de groene knop 'Huurspecificatie aanvragen'.

Hoe verdelen jullie de servicekosten in mijn woongebouw?

Algemeen

Voor de verdeling van de servicekosten volgen we de afspraken hierover van de huurcommissie. Informatie vindt u op de website www.huurcommissie.nl.

Waarom betaal ik bij jullie voor energie? Ik betaal zelf ook een energieleverancier.

Algemeen

Energiekosten die u via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld verlichting van portiek, galerijen en bergingen en stroomverbruik van liften.

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

Algemeen

De kosten van leegstaande woningen betalen wij. De totale servicekosten worden verdeeld over alle woningen in het gebouw.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

Algemeen

U betaalt maandelijks een bedrag vooruit voor servicekosten. In uw huurovereenkomst ziet u een overzicht van de servicekosten. Met de informatie van de echte kosten rekenen wij jaarlijks met u af. Betaalde u teveel vooruit? Dan krijgt u geld terug. Waren de echte kosten hoger dan het door u vooruit betaalde bedrag? Dan betaalt u bij. Een overzicht van de kosten en de vooruit betaalde bedragen staat op uw afrekening.

Kan ik de teveel betaalde servicekosten op mijn eigen bankrekening terugkrijgen? Een organisatie betaalt de huur.

Algemeen

U krijgt de servicekosten terug op uw eigen rekening. Dit rekeningnummer melden wij ook in de eindafrekening.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Algemeen

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van rekeningen en afrekeningen. Een deel van die kosten berekenen wij aan u door.

Wanneer verandert het bedrag van de servicekosten?

Algemeen

Het vooruit te betalen bedrag voor servicekosten passen wij één keer per jaar aan. Meestal op 1 juli. Het nieuwe vooruit te betalen bedrag staat in de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Deze ontvangt u van ons voor 1 mei. De afrekening servicekosten is nog niet klaar voor 1 mei. U krijgt van ons een aparte brief voor de aanpassing van de servicekosten.

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

U ontvangt de afrekening ieder jaar voor 1 juli. U krijgt de afrekening voor de periode dat u in de woning woonde in het voorgaande jaar.

Heeft u uw afrekening servicekosten niet ontvangen voor 1 juli 2022? Dan ontvangt u van ons een brief waarin staat dat deze later is. Uw afrekening servicekosten ontvangt u dan zo snel mogelijk.

Waarom rekenen jullie de servicekosten een keer per jaar af?

Algemeen

Wij ontvangen van onze leveranciers elk jaar de afrekening. Die rekeningen zijn de basis voor de afrekening van uw servicekosten. Onze leveranciers geven ons nieuwe prijzen door. Deze nieuwe prijzen gebruiken wij voor het berekenen van de nieuw vooruit te betalen bedragen.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

De servicekosten over het voorgaande jaar rekenen wij voor 1 juli van het nieuwe jaar met u af. Op uw nieuwe adres krijgt u de afrekening van de servicekosten van uw vorige woning.