Sloop en herhuisvesting

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Wat is een sociaal plan?

Algemeen

Bij sloop of grote renovatie maken we altijd afspraken met de huurders over de regelingen en vergoedingen. Deze afspraken leggen we vast in een sociaal plan.
Het bestuur van ’thuis moet dit plan officieel goedkeuren. Na goedkeuring heeft u pas recht op de regelingen en de vergoedingen uit het sociaal plan.

Wat is huurgewenning?

Algemeen

Huurgewenning is bedoeld om de overgang van uw oude naar uw nieuwe huurprijs betaalbaar te maken. U kunt recht hebben op huurgewenning als uw nieuwe kale huurprijs veel hoger is dan uw oude kale huurprijs.

U kunt huurgewenning aanvragen als u verhuist vanwege de sloop van uw woning en huurgewenning is afgesproken in het Sociaal Plan. In het Sociaal Plan staan de voorwaarden waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor huurgewenning.

Wanneer krijg ik de verhuiskostenvergoeding?

Algemeen

We betalen de vergoeding in één keer uit.

Binnen twee weken na ondertekening van het nieuwe huurcontract staat het bedrag op uw rekening.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik een vergoeding als ik moet verhuizen?

Algemeen

U ontvangt de wettelijke verhuiskosten- en herinrichtingsvergoeding. De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van deze vergoeding. Hiermee kunt u de verhuizing regelen en nieuwe spullen kopen.

Let op: u heeft pas recht op een verhuiskostenvergoeding als dat is afgesproken in een sociaal plan. Het sociaal plan stellen we op als uw woning wordt gesloopt.

Bij een tijdelijk huurcontract heeft u geen recht op een verhuiskostenvergoeding.

Als ik vóór de uiterste verhuisdatum geen andere woning gevonden heb, hoe gaat het dan?

Algemeen

U heeft ruim de tijd om een woning te vinden. Bent u in de laatste maanden nog niet verhuisd? Dan bieden wij u vervangende woonruimte aan. We proberen zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden, maar kunnen niet beloven dat dat altijd lukt. Wij raden u daarom aan om zelf op tijd te reageren op woningen. Daarmee verhoogt u de kans dat u een woning vindt die bij u past.

Let op: ’thuis biedt u pas een wisselwoning aan als het sociaal plan ingaat.

Bij een tijdelijk huurcontract moet u zelf een vervangende woning zoeken. ’thuis kan u daarbij niet helpen.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

Als wij uw woning slopen, dan informeren wij u op tijd. Vaak hoort u dit meer dan een jaar voor de sloop. We vinden het belangrijk dat u genoeg tijd heeft om een nieuwe plek te vinden. Tijdens een huisbezoek krijgt u uitleg over allerlei zaken. Zoals over een vervangende woning of de vergoeding die u krijgt. Al deze afspraken staan ook in een sociaal plan. Er is een vast team voor de bewonersbegeleiding. Zij houden u goed op de hoogte en bij hen kunt u terecht met vragen.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik een wisselwoning?

Algemeen

Als wij uw woning slopen dan heeft u als huurder recht op urgentie. U krijgt u dus voorrang op andere woningzoekenden om vervangende woonruimte te vinden. Daarbij helpen wij u ook als dat nodig is. In het sociaal plan dat wij opstellen in overleg met de bewoners staat:

  • hoe urgentie in zijn werk gaat;
  • wanneer u urgentie krijgt;
  • of u kunt terugkeren naar nieuwbouw.

Dit is meestal een traject van vele jaren. U krijgt ruim de tijd om te verhuizen.

Huurt u van ons een sloopwoning via een tijdelijk contract, dan moet u zelf voor vervangende woonruimte zorgen. Dit wordt u bij het afsluiten van de huurovereenkomst verteld.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik verhuiskostenvergoeding als ik niet bij ’thuis ga huren?

Algemeen

Als u gaat huren bij een andere corporatie en niet bij ’thuis heeft u recht op de verhuiskostenvergoeding.

Let op: u heeft pas recht op een verhuiskostenvergoeding als dat is afgesproken in een sociaal plan. Het sociaal plan stellen we op als uw woning wordt gesloopt.