Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen. Het materiaal is sterk, slijtvast, en kan tegen hoge temperaturen. Ook was het goedkoop. 

Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Het is goed om te weten dat asbest geen gevaar vormt voor de gezondheid, zolang het niet beschadigd is. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.

In woningen gebouwd voor 1994 kan asbest zitten

Veel voorkomende plekken in de woning waar asbest kan zitten:

 • kruipluiken;
 • schotjes achter de cv-ketel of in de meterkast;
 • schachten of kanalen;
 • (oud) vloerzeil.

Veel voorkomende plekken in de tuin of aan de buitenzijde van de woning:

 • bloembakken;
 • balkonschermen;
 • zelfgebouwde schuurtjes.

Veel gevraagd over Asbest

Hoe kan ik asbest herkennen?

Algemeen

Asbest herkennen is lastig. Asbest zelf is wit, blauw of bruin, maar het materiaal waarin het verwerkt is, kan allerlei kleuren hebben. De kleur van het materiaal zegt dus niets. Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur, maar dat is vaak moeilijk te zien. Wilt u meer weten over asbest en waar het kan zitten? Op www.milieucentraal.nl vindt u handige informatie.

Hoe weet ik of er asbest zit in mijn woning?

Algemeen

Wij hebben een inventarisatie gedaan naar asbest in onze woningen. Bewoners zijn eind 2015 schriftelijk over de uitkomst  geïnformeerd. Heeft u vragen over (mogelijke) asbest in uw woning? Bel ons dan op (040) 24 99 999.

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Algemeen

Gaat u klussen op een plek waar asbest zit? Vraag ons altijd eerst advies. Bewerk asbest nooit! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerkingen doen. Verwijder het asbest niet zelf. Dat geldt ook voor asbesthoudend vloerzeil en golfplaten. Neem altijd contact met ons op als u asbest wilt laten verwijderen.

Is asbest gevaarlijk?

Algemeen

Zolang u er niet in boort of zaagt, en zolang het niet scheurt of breekt, is asbest niet gevaarlijk. Als u dat wel doet, kunnen er vezels vrijkomen die gevaarlijk zijn als u ze inademt. Zolang u het asbesthoudende materiaal met rust laat, is er dus niets aan de hand.

Moet ik het bij jullie melden als ik asbest in mijn woning zie?

Algemeen

Ja, wij stellen het op prijs als u het ons laat weten. Bewerk asbest nooit. Dus niet hakken, breken, zagen, boren of andere (mechanische) bewerkingen doen. Zo voorkomt u dat asbestvezels zich verspreiden.

Ik wil verbouwen maar er moet eerst asbest verwijderd worden. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als u gaat verbouwen kan het nodig zijn dat u eerst asbest verwijdert. Asbest moet u veilig verwijderen zonder dat de ongezonde losse vezels in de lucht komen. Het afval moet daarna ook veilig worden vervoerd en verwerkt. De gemeente heeft hier regels voor. Voor veel asbest geldt dat u een vergunning nodig heeft om dit te verwijderen. En dat het door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf moet gebeuren. Vraag bij de gemeente om meer informatie.

Waar houden jullie rekening mee als asbest opgeruimd wordt?

Algemeen

Veiligheid staat voorop, voor u en uw buren, onze werknemers en de aannemer. We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer verwijderen jullie asbest in een woning?

Algemeen

Of we asbest verwijderen, hangt af van het soort asbest. Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal is niet gevaarlijk als het onbeschadigd is en u het niet bewerkt. Niet-hechtgebonden asbest vraagt mogelijk wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal wel of niet is afgeschermd. En of het asbest op een plek zit waar mensen regelmatig komen.

Wat doen jullie als er in mijn woning een risico voor asbest bestaat?

Algemeen

Als asbest een gevaarlijke situatie oplevert, dan laten we het altijd verwijderen en afvoeren. Is uw woning na 1994 gebouwd? Dan is er tijdens de bouw geen asbest gebruikt.

Wat is hechtgebonden asbest?

Algemeen

In hechtgebonden asbestzit veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten goed vast in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel erg klein.

Voorbeelden van hechtgebonden asbest:

 • asbestcement vlakke platen;
 • kruipluiken;
 • vensterbanken;
 • balkonschermen;
 • golfplaten dak bergingen of aanbouwen;
 • asbestcement leidingen;
 • mantelbuizen;
 • rioleringen;
 • ventilatiekanalen;
 • vinyltegels in hallen van woningen.

Hechtgebonden asbest kan voorkomen in woningen van voor 1994.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Algemeen

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat gemakkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen in de tijd vanzelf asbestvezels vrijkomen. Bijvoorbeeld door aanraking, trillingen en andere niet- mechanische bewerkingen.

Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest:

 • spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies;
 • brandwerende plaat;
 • vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag, zoals Novilon van voor 1980. Het kan nodig zijn om dit te laten afdekken of verwijderen.