Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A-label is het meest energiezuinig. De woning is dan goed geïsoleerd en stoot weinig CO2 uit. Een woning met een G label is het minst energiezuinig.

Sinds 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-index.

Veel gevraagd over Energielabel

Waar worden de Energie-Index en het Energielabel voor gebruikt?

Beide geven aan hoe energiezuinig een woning is. Ze zijn belangrijk bij het bepalen van het aantal huurpunten van uw woning. De huurpunten worden ook berekend vanuit andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning.

Verandert mijn huur door de invoering van de Energie-Index?

Nee, de Energie-Index heeft geen invloed op de huur die u betaalt.

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Die is er alleen voor nieuwbouwwoningen, die moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Voor bestaande woningen bestaan geen eisen. Ons doel is om in 2023 de meeste woningen minimaal op Energie-Index 1,35 (voorheen label B) te brengen.