Huurderspanel

Een aantal keren per jaar leggen wij (via e-mail) vragen voor aan een groep huurders, het zogenaamde klantenpanel. Zo weten we wat er speelt en wat u belangrijk vindt. De uitkomsten gebruiken we om waar nodig onze dienstverlening te verbeteren. Ook de Huurdersraad kan vragen voorleggen aan het klantenpanel.

Veel gevraagd over Huurderspanel

Wat is het verschil tussen het huurderspanel en een KWH onderzoek?

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders tevreden zijn en daarom onderzoeken we regelmatig onze dienstverlening. Dit doen we op verschillende manieren. Via ons huurderspanel en via onderzoeken van KWH.

Het huurderspanel bestaat uit huurders die het leuk vinden om af en toe hun mening te geven. Wij vragen hen een paar keer per jaar om hun mening. Dit doen we meestal door het versturen van een vragenlijst per e-mail.

KWH is een organisatie die namens woningcorporaties onderzoeken onder huurders uitvoert. Dit doen ze steekproefsgewijs per e-mail en telefonisch. Dit wil zeggen dat ze elke maand een aantal huurders van ons vraagt naar de ervaringen met onze dienstverlening.

Voor het huurderspanel kunt u zich aanmelden, voor onderzoeken van het KWH niet.