Vroegsignalering

Per 1 januari 2021 zijn organisaties bij wet verplicht om achterstanden in de vaste lasten door te geven aan de gemeente. Dit heet vroegsignalering.

'thuis geeft betaalachterstanden van huurders maandelijks door. De gemeente heeft dan in een vroeg stadium inzicht in welke huishoudens betalingsproblemen hebben. Zo kunnen zij hierbij snel hulp bieden en voorkomen dat achterstanden groter worden. Want hoe eerder er hulp is hoe beter!

Wilt u niet dat wij uw gegevens doorgeven aan de gemeente, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Dit doet u door een e-mail te sturen naar huurincasso@mijn-thuis.nl of een brief naar Woonstichting ’thuis, postbus 787, 5600 AT Eindhoven t.a.v. de afdeling Huurincasso.

Veel gevraagd over Vroegsignalering

Waarom is deze wet er gekomen?

Hoe eerder mensen met geldzorgen in beeld zijn hoe beter. Lagere schulden zijn namelijk makkelijker op te lossen en leiden tot minder problemen.

Om toekomstige problemen en schulden te voorkomen worden de verschillende partijen samengebracht. Op deze manier komen de mensen in beeld met geldzorgen en kan er een geschikt hulpaanbod gedaan worden.

Worden alle achterstanden gemeld bij de gemeente?

Ja, wij zijn wettelijk verplicht alle betaalachterstanden te melden bij de gemeente. Dit gebeurt elke maand en pas wanneer de 30 dagen van de factuur voorbij zijn.

Ook als u een betalingsregeling heeft afgesproken bij ’thuis worden de achterstanden gemeld. Zo kan de gemeente verschillende signalen van vaste lasten partners combineren als zij u een hulpaanbod doen.

Wat doet de gemeente met de melding?

De gemeente is verplicht om u een hulpaanbod te doen. Dit kan bijvoorbeeld via een brief, e-mail, sms, of een huisbezoek zijn.

Wat zijn vanaf 1 januari 2021 de verplichtingen van verhuurders?

Als er huurachterstand is, doorlopen wij eerst een een sociaal incassotraject. Daarna geeft ’thuis de contactgegevens van de huurder en de hoogte van die achterstand door aan de gemeente (schuldhulpverlening).

Een sociaal incassotraject moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • ’thuis heeft een poging tot persoonlijk contact gedaan waarin met de huurder wordt gesproken over de mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;
  • ’thuis heeft de huurder gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
  • ’thuis heeft de huurder ten minste eenmaal een schriftelijke herinnering gestuurd;
  • ’thuis heeft bij die herinneringt gemeld dat de contactgegevens van de huurder aan het college worden verstrekt. De huurder heeft daarop niet afwijzend gereageerd.

Wie geven allemaal nog meer achterstanden door aan de gemeente?

Vaste lasten partners zoals zorgverzekeraars, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven.

Mogen mijn gegevens volgens de wet op de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming ) doorgegeven worden?

Ja, de wet zorgt er juist voor dat deze informatie met de gemeente gedeeld mag worden. Wij gaan hier uiterst zorgvuldig mee om.

Wilt u niet dat wij uw gegevens doorgeven aan de gemeente, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Dit doet u door een e-mail te sturen naar huurincasso@mijn-thuis.nl of een brief naar Woonstichting ’thuis, postbus 787, 5600 AT Eindhoven t.a.v. de afdeling Huurincasso.

Wat is er voor u veranderd per 1 januari 2021 als u betaalachterstanden heeft?

Vanaf 1 januari 2021 zijn verhuurders verplicht om betaalachterstanden in de vaste lasten te melden bij de gemeente. Deze meldingen worden gedaan om oplopende huurachterstanden en huisuitzetting te voorkomen. Zo kunnen zij hierbij snel hulp bieden en voorkomen dat achterstanden groter worden. Want hoe eerder er hulp is hoe beter!