VvE

Veel gevraagd over VvE

Ik woon in een gebouw met een Vereniging van Eigenaren. De deur naar de bergingen werkt niet meer. Wat moet ik doen?

Algemeen

U kunt met vragen en reparatieverzoeken gewoon bij ons terecht. Als het nodig is nemen wij contact op met de beheerder van de Vereniging van Eigenaren. Een reparatieverzoek meldt u gemakkelijk via de groene knop 'Reparatieverzoek indienen'.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Aan wie geef ik mijn reparatieverzoek door?

Algemeen

Als u huurder bent, kunt u met vragen en reparatieverzoeken gewoon bij ons terecht. Als het nodig is nemen wij contact op met de beheerder van de Vereniging van Eigenaren. Een reparatieverzoek meldt u heel gemakkelijk via de groene knop 'Reparatieverzoek indienen'. U mag ons ook bellen op (040) 24 99 999.

Als u koper bent, dan is het vriendelijke verzoek om rechstreeks contact op te nemen met de beheerder van de Vereniging van Eigenaren. 

Ik woon in een gebouw met een Vereniging van Eigenaren. Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De vereniging behartigt de belangen van alle eigenaren (kopers). Ook beheert de VvE de gemeenschappelijke zaken, financiën en gedeelten van het gebouw. De appartementen in het gebouw waar u woont, zijn van verschillende eigenaren. Er zijn kopers en ’thuis is eigenaar van één of een aantal huurwoningen.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

U kunt tips en ideeën laten weten aan de bewonerscommissie van uw woongebouw of aan ’thuis . De commissie of ’thuis  bekijken of uw voorstel wenselijk en haalbaar is. Is dat het geval? Dan brengt een van ons het voorstel in bij de algemene leden vergadering. Deze ledenvergadering vindt één keer per jaar plaats. Daar wordt uw voorstel besproken. Mogelijk volgt er een besluit om uw voorstel uit te voeren.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doet ’thuis als eigenaar van de huurwoningen?

Algemeen

Als eigenaar van de huurwoningen houdt ’thuis zich aan de regels zoals die gelden binnen een Vereniging van Eigenaren. Deze regels liggen vast in het modelreglement, het huishoudelijk reglement en in de splitsingsakte. Zo is ’thuis en de andere eigenaren wettelijk verplicht samen besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld het schilderwerk, het dak, de lift en buitendeuren.

In de jaarlijkse ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw. Heeft u een aanvraag voor een aanpassing aan het gebouw (bijvoorbeeld omdat u een handicap heeft)? Of u wilt graag zonwering? Dan moet dit in de vergadering worden goedgekeurd. In de jaarlijkse ledenvergadering worden deze besluiten genomen. ’thuis is bij deze vergadering aanwezig of brengt haar stem via volmacht uit. De stemverhouding in de Vereniging van Eigenaren ligt vast in de splitsingsakte.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en ander installaties.

In een VvE betalen de eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Een VvE kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder. De VvE houdt minimaal een keer in het jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. ’thuis is, samen met alle andere eigenaren, bij deze vergadering aanwezig of brengen onze stem via volmacht uit.

Daarnaast heeft een VvE een bestuur, waarin een aantal kopers zit. Het bestuur zorgt ervoor dat genomen besluiten uitgevoerd worden.