Klacht indienen

Heeft u een klacht over ’thuis, het gedrag van een medewerker of over een beslissing die ’thuis heeft genomen?

Dat vinden wij erg vervelend. Geef het aan ons door zodat we er iets aan kunnen doen.

Gerelateerde vragen

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening. Hoe dien ik mijn klacht in?

Algemeen

Een goed gesprek lost vaak al veel op. Bel ons even (040) 24 99 999. Bent u na het gesprek nog niet tevreden? Dan kun u uw ontevredenheid melden bij ’thuis via de groene knop 'Klacht indienen'.

Bent u het na deze melding niet eens met de reactie die u van ons krijgt? Dan kunt u een bezwaar indienen via dezelfde groene knop 'Klacht indienen'.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht/bezwaar ingediend. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.

Bij een klacht doen wij ons best om binnen vier werkdagen contact met u op te nemen. 

Bij een bezwaar krijgt u binnen 10 werkdagen een schriftelijke reactie van ons.

Meer over dit onderwerp

Ik ben het niet eens met de afwikkeling van mijn klacht door ’thuis. Wat kan ik doen?

Algemeen

Bent u het niet eens met de afwikkeling van uw klacht door ’thuis? Dan kunt u dit schriftelijk laten weten aan de Onafhankelijke klachtencommissie.
We noemen dit 'in beroep gaan'.

Stuur een brief naar:
Klachtencommissie ’thuis
Postbus 589
5600 AN Eindhoven
of een e-mail naar okc.mijnthuis@gmail.com

U hoort binnen 3 weken of uw klacht wel of niet in behandeling wordt genomen.

Ik heb een klacht ingediend bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

U hoort binnen 3 weken of uw klacht wel of niet in behandeling wordt genomen. Maximaal 8 weken na ontvangst van uw klacht worden u en een vertegenwoordiger van ’thuis uitgenodigd voor een hoorzitting. Beide partijen kunnen tijdens de hoorzitting hun standpunt(en) uitleggen.

De Onafhankelijke Klachtencommissie stelt aan beide partijen vragen. Dit om een zo duidelijk mogelijk beeld van uw klacht en de behandeling daarvan te krijgen. Hierna beoordeelt de Klachtencommissie of ’thuis het beleid van haar eigen organisatie goed heeft toegepast. En of ’thuis heeft gehandeld volgens wettelijke regels. Uiterlijk 2 weken na deze zitting brengt de klachtencommissie een schriftelijk advies uit aan het bestuur van ’thuis.

Het bestuur van ’thuis neemt over dit advies binnen 2 weken een besluit. Dit besluit sturen we samen met het advies van de Klachtencommissie naar u toe.

Meer over dit onderwerp

Wat gebeurt er als de hoorzitting is geweest?

Algemeen

Maximaal 2 weken na de hoorzitting brengt de Klachtencommissie een advies uit aan het bestuur van ’thuis.
Op basis van dit advies neemt het bestuur hierop een gemotiveerd besluit. Dit besluit ontvangt u schriftelijk binnen twee weken na het uitgebrachte advies van de Klachtencommissie.

Meer over dit onderwerp