Jaarverslagen

ANBI

Woonstichting ’thuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Door deze status kunnen we gebruik maken van belastingvoordelen en komen we in aanmerking voor kortingen. Zo houden we meer geld over voor onze primaire taak.