Ontstaan ’thuis

Korte historie van Woonstichting ’thuis

Woonstichting ’thuis is per 1 juli 2013 ontstaan uit een fusie van woningcorporatie Aert Swaens te Veldhoven en de Woningcorporatie Domein uit Eindhoven.

Domein is ontstaan uit fusies met verschillende corporaties uit Eindhoven, Best, Son en Breugel. In 1911 wordt in Eindhoven de eerste woningbouwvereniging opgerichtdoor plaatselijke fabrikanten, de Vereeniging Volkshuisvesting. In 1918 wordt Woningbouwvereeniging Best opgericht. In 1920 gevolgd door de Roomskatholieke bouwvereniging De voorzorg in Son en Breugel. In 1999 fuseren de drie corporaties en ontstaat Stichting Woonmaatschappij Domein. In 2013 ten tijde van de fusie met Aert Swaens heeft Domein 3639 woningen in Eindhoven, 1656 woningen in Best en 1069 woningen in Son en Breugel. Meer lezen over Domein

Aert Swaens is ontstaan in 1964. In 1976 neemt Aert Swaens de gemeentelijke woningen in Veldhoven over. In 1986 volgt een fusie met De Goede woning. En in 1995 wordt ook het gemeentelijk woningbezit in Waalre overgenomen. In 2013 ten tijde van de fusie met Domein heeft Aert Swaens 3329 woningen in Veldhoven en 812 Woningen in Waalre. Meer lezen over Aert Swaens 

’thuis is daarom een jonge woningcorporatie maar met meer dan honderd jaar ervaring in de volkshuisvesting.

’thuis heeft in de woningmarktregio MRE woningen in Best, Eindhoven, Son & Breugel, Veldhoven en Waalre. Hierdoor verbinden we de stad Eindhoven met de omliggende gemeenten en houden we focus op dit deel van de MRE. In deze gemeenten wil ’thuis, samen met haar collega woningcorporaties, de partner zijn voor de actuele volkshuisvestelijke vraagstukken. In 2020 is besloten om ook in de gemeente Oirschot sociale huurwoningen te gaan bouwen en beheren.