Aedes Benchmark

Aedes is de vereniging van woningcorporaties. Ieder jaar onderzoekt Aedes in de Aedes Benchmark de prestaties van corporaties. Dit op het gebied van dienstverlening en bedrijfslasten. Dit onderzoek vergelijkt de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties met elkaar. De resultaten hiervan laat Aedes zien op brancheniveau en voor iedere corporatie.

Veel gevraagd over Aedes Benchmark

Wat meet Aedes met de Benchmark?

Algemeen

Aedes vergelijkt corporaties op een aantal prestatievelden:

  • Huurdersoordeel: de tevredenheid van huurders over een aantal corporatieprocessen (betrekken en verlaten van een woning en reparatieverzoeken).
  • Bedrijfslasten: de kosten (personeel, kantoor, ICT) die corporaties maken om hun doelen te behalen. Hierbij gaat het alleen om kosten die corporaties ook echt kunnen veranderen.
  • Onderhoud: de kosten die een corporatie maakt om haar woningen in stand te houden.
  • Beschikbaarheid & betaalbaarheid: de maatschappelijke prestatie die een corporatie levert om betaalbare woningen aan te bieden.

Wat gebeurt er met de resultaten van de Aedes Benchmark?

Algemeen

Nadat corporaties met elkaar vergeleken zijn, krijgen ze voor ieder prestatieveld een ‘score’. 
Voor ieder prestatieveld zijn drie klassen: A, B en C. De 33% best presterende corporaties krijgen een A, de 33% daaronder een B en de rest een C.

Wat is het Aedes Benchmark resultaat van ’thuis?

Algemeen

Resultaat ’thuis 2023:

  • Bedrijfslasten: B
  • Duurzaamheid: A
  • Huurdersoordeel: A
  • Onderhoud & verbetering: A