Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Woonstichting 'thuis behaalt hoogste beoordeling als sociale ondernemer

’thuis heeft onlangs het PSO-keurmerk behaald. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het is het meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van inclusief en sociaal ondernemen meet en zichtbaar maakt. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Het keurmerk kent meerdere prestatieniveaus en ’thuis heeft het hoogste niveau behaald, trede 3.

Woonstichting 'thuis zet zich maatschappelijk in

Dat doen we op verschillende vlakken, zoals zorgen voor voldoende, betaalbare, duurzame woningen. Maar we doen meer dan dat. We willen ook op de arbeidsmarkt iets betekenen voor mensen met een achterstand. Zo bieden we werkgelegenheid aan mensen die op de gewone arbeidsmarkt minder tot geen kansen krijgen. Ook geven we mensen die al langere tijd werkeloos zijn een nieuwe kans. We vinden het belangrijk dat iedereen kansen krijgt om naar vermogen mee te doen in de samenleving.

Samenwerken aan een inclusieve samenleving

’thuis kiest er bewust voor om producten en diensten in te kopen bij PSO-gecertificeerde bedrijven, dit is opgenomen in ons inkoopbeleid. Hiermee stimuleren we ook onze leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door samen te werken, bereik je meer. Dat is waar we bij ’thuis sterk in geloven. Het behalen van trede 3 van het PSO-keurmerk is hier een mooi voorbeeld van.