Visitatie

Woningcorporaties moeten zich eens per vier jaar laten visiteren. Met de visitatie willen wij nog beter verantwoording afleggen en het helpt ons om onze maatschappelijke prestaties te verbeteren.

Mooie resultaten visitatie 2016-2020
Doen we de juiste dingen en doen we die goed? Wat vinden belanghebbenden (huurders, gemeenten, zorgpartners, leveranciers) van ons? Eén keer in de vier jaar beoordeelt een onafhankelijke organisatie onze maatschappelijke prestaties. Dat heet visitatie. In 2020 heeft Ecorys ons beoordeeld over de periode 2016-2020. Op alle fronten hebben we ons ten opzichte van de vorige visitatie weten te verbeteren. Het is heel fijn om te constateren dat ook onze belangrijkste belanghouders dat hebben gezien en dit in hoge mate waarderen. We zijn dan ook heel blij met een gemiddelde overall score van een 7,85. We zijn trots op waar we staan en doen graag de belofte om ons te blijven verbeteren in het belang van onze huurders. Dit doen we graag samen. Samen ’thuis