Visitatie

Woningcorporaties moeten zich eens per vier jaar laten visiteren. Met de visitatie willen wij nog beter verantwoording afleggen en het helpt ons om onze maatschappelijke prestaties te verbeteren.

Visitatieresultaten 2016: Wij geven ’thuis

In een onafhankelijk onderzoek van Raeflex naar de prestaties van ’thuis geven huurders, gemeenten en andere belanghebbenden ons een 7,9!

We doen wat we moeten doen en we leveren wat we beloven. We verdelen woningen eerlijk, bieden waar voor je geld en zorgen voor onze doelgroepen. Bovendien constateert het onderzoek dat we goed ‘in control’ zijn. We doen dus ook geen ‘gekke dingen’. Drie jaar na onze fusie zijn we goed op koers. Het rapport daagt ons zelfs uit om een stapje verder te gaan!


Visitatie 2020
In de 1e helft van 2020 staat de nieuwe visitatie gepland.