Lerende organisatie

Goed wonen voor iedereen in een duurzame samenleving. Dit vraagt iets van de manier van werken. Maar vraagt ook iets van ons als organisatie in de regio. ’thuis wil door continu verbeteren van toegevoegde waarde blijven . Daarom wil ’thuis een lerende organisatie zijn.

In een lerende organisatie leren we van fouten. We passen ons aan de veranderende vraag van de klant aan. Zo werken we aan het verbeteren van ’thuis als geheel. Leren gaat om kritisch blijven kijken naar je werkwijze. Doen we het goed, en wat kan beter?  We zijn daar open over en durven onze standaard werkwijzen ter discussie te stellen.

Huurders zijn ons vertrekpunt
Medewerkers worden getraind in het verbeteren van de werkprocessen. We gaan hierbij voor het beste resultaat voor onze klant. Huurders zijn ons vertrekpunt. Daarom gaan we actief met onze huurders in gesprek.We werken vanuit de kernwaarden “respectvol”, “ondernemend”, “transparant” en “betrokken”. Onze kernwaarden en het stellen van heldere en haalbare doelen helpen ons bij het verbeteren van de werkprocessen. Dit in het belang van onze klant. Het management ondersteunt ons daarbij. Zij geven medewerkers vertrouwen en bieden hen ruimte. Fouten maken mag, dit zijn kansen op verbetering.

Een organisatie met als uitgangspunt de kracht van samen
We doen het samen. Als team worden we aangemoedigd om de volgende stap te zetten op weg naar een beter werkproces. Het is uitdagend en vooral ook leuk om te doen. Het doel is en blijft om het steeds beter te doen. Elk team draagt daar zijn steentje aan bij.

Door samen te blijven leren en niet stil te staan stellen we onze klant centraal. Samen ’thuis