Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een gebouw waarmee wij overleggen. Zij praten over en komen op voor de algemene zaken van alle huurders in een gebouw.

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over het gebouw waar u woont of de direct omgeving. Denk hierbij aan onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom de burendag of een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Hoe start ik een bewonerscommissie?

Algemeen

Stuur uw vraag naar info@mijn-thuis.nl. De gebiedsregisseur in uw gemeente zal uw vraag behandelen.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

Algemeen

Minimaal één keer in het jaar overleggen zij met alle bewoners. U ontvangt daarvoor een uitnodiging van de bewonerscommissie.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met jullie?

Algemeen

Dit hangt af van de onderwerpen en de behoefte van de bewonerscommissie en ’thuis.

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van huurders op?

Algemeen

Nee, de bewonerscommissie lost geen individuele problemen van een huurder op. Daarvoor kunt u bellen, mailen of schrijven naar ’thuis.

Waar moet een bewonerscommissie aan voldoen?

Algemeen

Er zijn een aantal voorwaarden:

  • Het gebouw of de buurt waar u woont bestaat uit minimaal 25 woningen. 
  • De leden van de bewonerscommissie hebben een huurovereenkomst met ons. 
  • Alle medebewoners vinden het goed dat de bewonerscommissie spreekt namens hen.