Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een gebouw waarmee wij overleggen. Zij praten over en komen op voor de algemene zaken van alle huurders in een gebouw.

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over het gebouw waar u woont of de direct omgeving. Denk hierbij aan onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom de burendag of een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Waar moet een bewonerscommissie aan voldoen?

Er zijn een aantal voorwaarden:

  • Het gebouw of de buurt waar u woont bestaat uit minimaal 25 woningen. 
  • De leden van de bewonerscommissie hebben een huurovereenkomst met ons. 
  • Alle medebewoners vinden het goed dat de bewonerscommissie spreekt namens hen.

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van huurders op?

Nee, de bewonerscommissie lost geen individuele problemen van een huurder op. Daarvoor kunt u bellen, mailen of schrijven naar ’thuis.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met jullie?

Dit hangt af van de onderwerpen en de behoefte van de bewonerscommissie en ’thuis.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

Minimaal één keer in het jaar overleggen zij met alle bewoners. U ontvangt daarvoor een uitnodiging van de bewonerscommissie.

Hoe start ik een bewonerscommissie?

Stuur uw vraag naar info@mijn-thuis.nl. De gebiedsregisseur in uw gemeente zal uw vraag behandelen.