“Samen sta je sterker”

Piet, Els en Marianne richten een bewonerscommissie op

Sinds september vormen Piet, Els en Marianne de kersverse bewonerscommissie van de Ringoven in Veldhoven. Het appartementencomplex heeft 21 bewoners. Allemaal 55-plussers. Als commissie gaat het trio de belangen van al die bewoners behartigen. Vol enthousiasme. Piet, Els en Marianne hopen zo een paar problemen definitief op te lossen. Maar ze zorgen ook graag voor nog meer gezelligheid en saamhorigheid. Dat is wat je noemt samen thuis zijn.

Waarom een bewonerscommissie?

Piet legt uit dat de bewoners van de Ringoven al een tijdje met een aantal vragen zitten. “Over de verhoging van de servicekosten bijvoorbeeld. Maar ook of er gezorgd kan worden voor een veilige plek voor de scootmobielen van enkele bewoners. En wanneer de hal opgeknapt wordt? Onze buurtbeheerder, Maikel, kan daar geen beslissing over nemen. Daarom gaf hij ons de tip om een bewonerscommissie op te richten.”  

Wat doet een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van huurders van een gebouw, straat of buurt. Meestal drie tot vijf mensen. Ze overleggen met ’thuis over dingen die alle huurders aangaan. Daarnaast denkt een bewonerscommissie actief mee over veranderingen in of om het gebouw of de woningen. Bovendien kan zo’n commissie activiteiten organiseren, rondom de burendag bijvoorbeeld of voor een buurtfeest. 

Meer inspraak

Voor Els is het klip en klaar waarom ze kozen voor een bewonerscommissie. “Samen sta je sterker”, stelt ze. “En je hebt meer inspraak. In kleine dingen, zoals de verfkleuren die straks worden gekozen als ’thuis de gemeenschappelijke hal komt schilderen. En in grote dingen. Als het bijvoorbeeld gaat om het brandveiliger maken van het gebouw.” Marianne ziet nog een voordeel van een bewonerscommissie: “Stel dat we het een keer echt niet eens worden met ’thuis, dan kunnen we de Huurdersraad inschakelen. Helpt dat ook niet, dan hebben we recht op ondersteuning door een onafhankelijk jurist.”

Voor gezamenlijke zaken

Het trio benadrukt dat ze als bewonerscommissie alleen iets kunnen aankaarten bij ’thuis als het gaat om algemene ruimtes en voorzieningen. “Bijvoorbeeld als de hal aan een schilderbeurt toe is, zoals bij ons. Of als de schoonmaak van de entree niet goed gedaan is”, licht Els toe. “Sander, de sociaal beheerder, is onze contactpersoon bij ’thuis. Als er iets is wat we willen bespreken, nemen we met hem contact op”, gaat Piet verder. Waarop Marianne opmerkt: “Maar als er in je eigen appartement iets kapot is, dan moet je daar als bewoner zelf contact over opnemen met ’thuis.” 

Een bewonerscommissie oprichten

Het oprichten van de commissie was niet moeilijk volgens het drietal. “Het moet wel via ’thuis. Daarvoor teken je als commissie een contract. Dat kan pas als je hiervoor het akkoord hebt van alle bewoners. Sander, sociaal beheerder bij ’thuis, legde ons precies uit hoe het werkt”, vertelt Els. “Via een brief lieten wij alle bewoners weten dat we een bewonerscommissie wilden oprichten. Als ze het ermee eens waren dat wij het bestuur vormden, konden ze onderaan de brief tekenen.” “Omdat we bang waren dat niet iedereen de brief zou lezen, zijn we voor de zekerheid ook nog bij alle bewoners langs geweest”, vult Marianne aan.  

De rollen verdelen

Marianne is de penningmeester van de commissie, Els de secretaris. Piet was in de ogen van de dames de ideale voorzitter. “Tsja, daar had ik eigenlijk weinig over te zeggen”, lacht Piet met een vette knipoog. “Het zijn me een paar doorbijtertjes. Maar dat is goed. Als er iets is, gaan ze er ook voor.” “Tuurlijk”, gaat Els verder. “Anders krijg je nooit iets voor elkaar.” Waarop Marianne zegt: “Die rollen moesten we officieel verdelen, maar eigenlijk doen we alles gewoon met zijn drieën, hoor.”

Vergoeding van ’thuis

Een bewonerscommissie krijgt elk jaar een bedrag van ’thuis. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal bewoners. Els: “Dit geld is bedoeld als vergoeding voor de onkosten die we maken. Bijvoorbeeld voor het printen van brieven. Af en toe kun je er ook iets leuks van doen voor bewoners. Maar we kunnen van het geld bijvoorbeeld ook een bloemetje regelen voor nieuwe bewoners.” Daarnaast wil de commissie vooral ook zorgen voor een ‘samen thuis gevoel’. “Dat is belangrijk, want de meeste mensen wonen hier alleen. Dan is het fijn als je merkt dat wij er hier als buren voor elkaar zijn”, zegt Marianne tot besluit.

Ook een bewonerscommissie oprichten? Neem gerust contact op met ’thuis. We vertellen je met plezier hoe het in zijn werk gaat, wat erbij komt kijken en waar je op moet letten.