Nieuws

Rovers in ’t Ven

Zaterdag 11 maart was het zover, een bende enthousiaste rovers heeft de tuinen van de te slopen woningen aan de J.M. Kemperlaan, Noord-Brabantlaan, A. Moddermanstraat en Hugo de Grootplein onder handen genomen. Planten zijn geroofd en krijgen een nie...

Samenwerking ’thuis en WoonEnergie gestopt

WoonEnergie is een energieleverancier. Zij zijn er speciaal voor huurders van woningcorporaties. Toen wij in 2016 samen gingen werken met WoonEnergie hadden zij een betaalbaar en duurzaam aanbod voor huurders. Dat paste goed bij ’thuis want we vind...

Prestatieafspraken voor sociale huurwoningen

De economie in Brainport bloeit en de stad groeit hard. Dit vraagt om een flink aantal nieuwe woningen, waarvan een groot deel sociale huurwoningen. Om deze opgave gezamenlijk op te pakken hebben de gemeente, de vier Eindhovense woningcorporaties en ...

Samen ’thuis in 2023

Welke vraag wilt u graag beantwoord zien in de verkorte versie van ons jaarplan? We vroegen het aan onze huurders via het huurderspanel. Kijk en luister naar onze plannen voor 2023 in het filmpje 'Samen ’thuis in 2023'.

26 duurzame nieuwbouwwoningen aan de Fredrik Hendrikstraat

In een tweede omgevingsdialoog met omwonenden en geïnteresseerden, zijn eind januari de definitieve plannen gepresenteerd voor de nieuwbouw aan de Frederik Hendrikstraat in Waalre. Nu start de fase van bestemmingsplanwijziging en aanvraag omgevingsvergunning.

Ventileren: beter voor u en uw portemonnee

Door de hoge energieprijzen gaan we steeds minder stoken. En om de warmte zoveel mogelijk binnen te houden, houden we ramen en ventilatieroosters dicht. Klinkt logisch, maar dat is het niet. Want door niet of slecht te ventileren, ontstaat er veel vocht in de woning.

Duurzaamheidsbudget Huurdersraad

Afgelopen jaar heeft de Huurdersraad van ’thuis een budget ontvangen om uit te geven aan duurzaamheidsmaatregelen. U heeft volop met ons meegedacht via oproepen in deze nieuwsbrief, de enquête van het huurderspanel en de duurzaamheidsavond in september. Bedankt daarvoor.